Cases | Page 4 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Realisatie luchtverkeersleiding Lelystad Airport

Vanaf 2020 is Lelystad Airport een internationale luchthaven. Daarvoor wordt de luchthaven fors uitgebreid. Twynstra Gudde is bij de realisatie van de luchtverkeersleiding verantwoordelijk voor besluitvorming en risicomanagement binnen het programma.

Mobiliteit en infrastructuur

Vormgeven van een integrale onderhoudsorganisatie

Mitros is een woningcorporatie met ruim 28.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein. Mitros heeft hoge ambities op het gebied van huurderstevredenheid en (gebouw)kwaliteit. Een van de projecten die bijdraagt aan het realiseren van de ambitie is het project Integraal Onderhoud.

Huisvesting en vastgoed Woningcorporaties Assetmanagement Organisatieontwikkeling

Begeleiding Projectmatig Werken Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen

De huisartsenzorg is volop in ontwikkeling. Zo vindt er een steeds grotere verschuiving van behandelingen plaats vanuit de ziekenhuiszorg naar de eerste lijn, neemt de vraag naar ketenzorg rondom aandoeningen toe en kan er met digitale middelen steeds meer.

Cure Eerstelijnszorg Projectmanagement Programmamanagement

Validatie omvangrijk huisvestingsprogramma voor Fontys

Fontys Hogeschool heeft in 2015 een huisvestingsprogramma vastgesteld waarmee toekomstbestendige huisvesting gerealiseerd gaat worden voor haar opleidingen.

Onderwijs Huisvesting en vastgoed Evaluaties en onderzoek