Cases | Page 3 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Kijkrichtingen voor de omgevingsvisie van Doetinchem

Hoe start je als gemeente met het maken van een omgevingsvisie? Gemeente Doetinchem koos om te starten met een multidisciplinair team - deels intern, deels extern - om de contouren en sturende principes van de omgevingsvisie te ontwikkelen.

Ruimtelijke ontwikkeling

Juridisch advies nieuwbouw Erasmus MC Rotterdam

Bij de nieuwbouw van het Erasmus MC in Rotterdam ontstond een verschil van inzicht over de kwaliteit van de vloer van de Passage, die verschillende gebouwdelen verbindt. Twynstra Gudde heeft geadviseerd hoe de partijen met behoud van de goede samenwerking tot een oplossing konden komen.

Cure Aanbesteden en contracteren

Herontwikkeling van landgoed Veldwijk – Samenwerken staat centraal

Als gevolg van de ambulantisering van de zorg, wordt GGz Centraal geconfronteerd met veel leegstaand (verouderd) zorgvastgoed. Herontwikkeling van landgoed Veldwijk in Ermelo is daardoor noodzakelijk.

Ruimtelijke ontwikkeling

Doorontwikkeling vastgoedorganisatie gemeente Rotterdam

Binnen de gemeente Rotterdam ontstond met het bekend worden van het ‘Boompjeskade’ dossier druk om de afdeling Vastgoed weer professioneel te laten werken. Twynstra Gudde is gevraagd om vorm te geven aan deze doorontwikkeling c.q. organisatieverandering.