Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Wie Volgt? Netwerkverkenning aanzien van het politieke ambt

Twynstra Gudde is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangesteld om de rol van regisseur te vervullen voor de netwerkverkenning naar het aanzien van het politieke ambt.

Van medio 2014 tot eind 2015 is TwynstraGudde verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en de gehele organisatie van het programma, de moderatie, de verslaglegging, en de communicatie met de doelgroep. In samenwerking met BZK heeft TwynstraGudde ten slotte de conclusies en aanbevelingen voortgekomen uit de netwerkverkenning geformuleerd. Deze zijn input geweest voor het lopende programma Aanzien van het Ambt.

De aanpak

De netwerkverkenningen zijn verspreid over Nederland georganiseerd. In zes regio’s zijn in twee rondes – één eind 2014 en één begin 2015 – netwerkavonden georganiseerd. Politici - volksvertegenwoordigers en politiek bestuurders – actief in gemeenten, provincie en waterschap waren welkom deze avond bij te wonen. De avonden stonden onder professionele begeleiding van moderators uit het netwerk van TwynstraGudde. Tijdens de regiobijeenkomsten in de eerste ronde heeft hoogleraar Paul Frissen (NSOB) een prikkelende inleiding verzorgd.

Vragen die tijdens de netwerkavonden centraal stonden, waren: hoe kunnen we het politieke vak meer aanzien geven, met een voorhoede van politieke ambtsdragers die de trots op hun vak willen uitdragen? Die over partijpolitieke en bestuurlijke grenzen heen willen werken aan het versterken van de positie van het politieke ambt? En hoe kan dit, in samenwerking tussen decentrale politieke ambtsdragers en andere maatschappelijke partijen, het beste vorm worden geven?

Hoe het gesteld is met het politiek bestuur anno nu, komt treffend naar voren in de korte film “Politiek anno nu” die in het kader van de netwerkverkenning door BZK ontwikkeld is. Neem daarvoor een kijkje op: www.politiekeambtsdragers.nl.

Wat was het onderscheidende van de aanpak?

TwynstraGudde heeft, in samenwerking met BZK, aan de netwerkverkenning het volgende label gegeven:

logo_wievolgt_bzk

Met dit label is een positief frame gekozen om te praten over het onderwerp ‘aanzien van de politiek’. Met de vraag ‘wie volgt?’ geven wij aan op zoek te zijn naar leiders, volgers, nieuwe generaties van politici die in de politieke arena willen staan en geïnteresseerde burgers die de politiek volgen (of de politiek en politici volgen als ‘follower’ op bijvoorbeeld Twitter).

Aanmelden voor de netwerkverkenning kon via de speciaal hiervoor ontwikkelde landingspagina www.wievolgt.nu. Het totaal aantal inschrijvingen dat wij hebben mogen ontvangen voor de netwerkverkenning bedroeg 229 politici uit heel Nederland. Deze groep is tijdens de netwerkavonden door een veelzijdig en prikkelend programma, geïnspireerd om een actieve bijdrage aan de verkenning te leveren en vervolgens in hun eigen omgeving ervoor te zorgen dat het gesprek over het aanzien en de aantrekkelijkheid van het ambt gevoerd wordt.

Het resultaat

Tijdens de netwerkverkenning Wie Volgt? is door de deelnemers gebouwd aan agenda’s die richting geven aan concrete onderzoekende, ontwikkelende of probleemaanpakkende activiteiten ter versterking van het aanzien van ambt. Op basis van de conclusies en aanbevelingen voortgekomen uit de netwerkverkenning, heeft het ministerie van BZK het Programma Aanzien van het Ambt vormgegeven. Dit programma wordt op dit moment door BZK en haar partners uitgevoerd.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.