Ziekenhuis Nij Smellinghe Versterking leiderschap betekent effectievere besturing

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten heeft een vorm van duaal management ingevoerd. Bij alle belangrijke besluiten adviseren specialisten en bedrijfskundigen de Raad van Bestuur. Effectief en praktijkgericht. TwynstraGudde heeft geholpen bij ontwikkeling en versterking van het leiderschap.

Zorgbestuurders worden overspoeld door complexe transitievraagstukken. Door beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen, zijn vaak betere beslissingen mogelijk. Beter haalbaar en transparanter. De Raad van Bestuur van ziekenhuis Nij Smellinghe wilde in dit verband verantwoordelijkheden lager in de organisatie beleggen. Niet door er een managementlaag bij te verzinnen, maar door specialisten en managers veel nauwer bij besluitvorming te betrekken. Maar hoe betrek je specialisten bij deze nieuwe rol? Er is immers geen loondienstverband en de druk op zorgprofessionals is toch al erg groot.

Op de praktijk toegesneden

Voor een groep medisch managers van Nij Smellinghe heeft TwynstraGudde een leiderschapstraject opgezet. In samenspraak met Edwin Frenay van ’t Veen, bedrijfskundig manager van het ziekenhuis, hebben we dit traject nauwkeurig op de praktijk van het werk toegesneden. Actuele thema’s stonden centraal, zoals de nieuwbouwstrategie, de inrichting van een nieuw beddenhuis, de begrotingscyclus en de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Stuk voor stuk thema’s met een grote impact op alle zorgdomeinen.

Het 70/20/10-principe

We hebben het programma vervolgens opgezet volgens het 70/20/10-principe: zeventig procent van wat je leert, leer je in de praktijk, toegepast en met casuïstiek. Twintig procent leer je van en met elkaar. In trainingsverband leer je de overige tien procent. Daarnaast hebben we vanuit de verbinding gewerkt: hoe verbind je persoonlijk leiderschap met de doelen van het ziekenhuis? Het gaat om leiding geven aan jezelf, aan je team en aan de gezamenlijke opgave. We hebben aandacht gegeven aan de harde en zachte elementen van veranderaanpakken.

Gedurende een jaar

Vanuit die visie hebben we een traject opgezet van tien bijeenkomsten van een dag, verdeeld over een jaar. Deelnemers deden eerst een assessment waarmee we leerwensen ophaalden. In een serie modules werkten we aan verdieping van vakkennis, toepassen van casuïstiek en inspiratie door een aantal bevlogen sprekers uit te nodigen. Dicht op de praktijk werkten we aan nieuwe competenties, reflectie op gedrag en versterking van leiderschapskwaliteiten.

Het resultaat: beter samenspel

Door samen dit traject te doorlopen, is de groep een team geworden, met gevoel voor eigen en andermans kwaliteiten, doelen, werkwijzen en onderlinge samenwerking. De managers zijn zich meer bewust geworden van de toegevoegde waarde van hun rol. Zij weten wat het belang is van gezamenlijk besturen en hoe het spel gespeeld wordt. Door beter samenspel zijn beslissingen van de Raad van Bestuur meer geworteld in de praktijk. Het maakt besturen effectiever en het ziekenhuis sterker en wendbaarder.

Toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Onze ervaren trainers hebben kennis van alle managementthema’s zoals samenwerken, projectmatig werken, veranderkunde, onderhandelen en belangenspel. We vertalen deze thema’s naar de ziekenhuiszorg en blijven daardoor dicht op de praktijk. In het proces zorgen we voor een veilige en stimulerende setting waarin ruimte is voor reflectie, samenwerking en feedback. Deze elementen maken onze training zeer effectief.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.