Geneeskundige Hulporganisatie Amsterdam-Amstelland Verbetering evenementenzorg met behulp van Strategisch Omgevingsmanagement

Binnen de evenementenzorg bestaan uiteenlopende ideeën over wat goede evenementenzorg precies is. Om duidelijkheid te bieden over het organiseren van veilige evenementen, is de landelijke veldnorm Evenementenzorg opgesteld. De Geneeskundige Hulporganisatie (GHOR) is dé belangbehartiger voor de publieke gezondheid en heeft er belang bij dat de veldnorm door alle stakeholders op de juiste manier wordt toegepast. Daarom heeft de GHOR Amsterdam-Amstelland de adviesgroep Veiligheid van TwynstraGudde gevraagd om te adviseren in de procesaanpak.

De GHOR Amsterdam-Amstelland is een overkoepelende netwerkorganisatie en een belangrijke schakel tussen zorg en veiligheid. In hun rol als evenementenadviseur geeft de GHOR Amsterdam-Amstelland advies aan gemeenten over evenementaanvragen die worden ingediend, zoals SAIL en Amsterdam Dance Event.

De veldnorm Evenementenzorg

De veldnorm Evenementenzorg biedt helderheid over wat goede en veilige evenementenzorg is. Dit heeft als doel om duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en patiëntveiligheid rondom de zorg op evenementen. Hierdoor weten gemeenten, evenementenzorgorganisaties én bezoekers van evenementen precies wat zij op een evenement aan zorg kunnen verwachten.

Een uitdaging voor de GHOR

Omdat de GHOR evenementaanvragen moet goedkeuren, is het voor hen van groot belang dat alle stakeholders de veldnorm op de juiste manier toepassen. Voor iedere stakeholder, zoals gemeenten, evenementenbureaus, de GGD en evenementenzorgorganisaties, heeft de veldnorm verschillende gevolgen en uitwerkingen. Dit maakt de implementatie voor de GHOR een complexe uitdaging. Hoe pak je deze uitdaging als organisatie bijvoorbeeld goed aan en hoe krijg je inzicht in de impact van de veldnorm? Hoe vertaal je dit naar concrete plannen van aanpak? En welke instrumenten heb je hierbij nodig?

Inzet van Strategisch Omgevingsmanagement

Met behulp van de Strategisch Omgevingsmanagement Methodiek heeft TwynstraGudde de GHOR Amsterdam-Amstelland geadviseerd en ondersteund in de implementatie van de veldnorm Evenementenzorg. Samen hebben zij een proces ontwikkeld, waardoor de GHOR tot een goede implementatie bij alle stakeholders kan komen.

Gezamenlijk hebben we in kaart gebracht wie alle stakeholders zijn en wat hun belangen en behoeften zijn. Vervolgens hebben we de belangen van de GHOR op een rij gezet. Dit heeft geleid tot een gestructureerde procesaanpak met onder andere een impactanalyse, stakeholdersanalyse en een matrix. De matrix is een instrument, dat de GHOR helpt om de gesprekken met de stakeholders aan te gaan. Zo kunnen zowel de behoeften en belangen van de stakeholders als van GHOR worden behartigd.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Eén van de expertises van de adviesgroep Veiligheid van TwynstraGudde is procesbegeleiding en -ontwikkeling. Ook in projecten met gelaagde uitdagingen, waarbij de consequenties niet voor alle partijen hetzelfde zijn. We hebben veel ervaring met het inzetten van de Strategisch Omgevingsmanagement Methodiek, waardoor we in samenwerking met de opdrachtgever komen tot een procesaanpak en een instrumentarium waar concreet mee gewerkt kan worden.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.