HAN Pabo Transparant werken aan nieuw curriculum HAN Pabo

Het curriculum vormt het hart van iedere opleiding en heeft veel impact op docenten, studenten, ondersteunend personeel en het werkveld.

Twynstra Gudde heeft HAN Pabo geholpen om met een transparant en stapsgewijs proces een nieuw curriculum te realiseren.

Op twee locaties (Arnhem en Nijmegen) leidt HAN Pabo studenten op tot leraar in het basisonderwijs. Tot nu toe kenden beide locaties een eigen curriculum. Doel van de vernieuwing was om daar eenheid in te brengen. Tegelijk wilde HAN Pabo het curriculum afstemmen op het basisonderwijs anno 2025 met de didactische vaardigheden en de technologische mogelijkheden van dien. Twynstra Gudde werd gevraagd ondersteuning te bieden aan het proces van vernieuwing.

Onze visie

Op het gebied van curriculumontwikkeling is binnen HAN Pabo en het werkveld veel deskundigheid. Het gaat erom die deskundigheid op het juiste moment en het juiste niveau te mobiliseren. Dat vraagt om een duidelijk proces met gemarkeerde stappen. Het moet duidelijk zijn wat er verandert, welke eisen kunnen worden ingewilligd en welke misschien niet. Besluitvorming moet transparant zijn en goed worden voorbereid.

De aanpak

We hebben de curriculumvernieuwing als een project in fasen verdeeld. Eerst denken en dan doen. Het resultaat van het denkwerk in de initiatieffase vormde een projectplan waarin op te leveren resultaten, uit te voeren werkzaamheden en de projectorganisatie zijn beschreven. Het projectplan gaf duidelijkheid in besluitvorming en fasering. Zo kon op tijd capaciteit worden vrijgemaakt van docenten, ondersteuners en vertegenwoordigers van het werkveld.

Na het projectplan is een document opgesteld waarin alle eisen zijn verzameld waar het nieuwe curriculum aan moest voldoen: inhoudelijke eisen, eisen vanuit de Dublin-descriptoren en eisen vanuit het instellingsplan van de HAN. Dit gaf het kader waarbinnen het nieuwe curriculum kon worden ontworpen.

fasennn

De uitvoering

Binnen het geformuleerde kader kon de projectorganisatie keuzes maken ten aanzien van onderwijsinhoud en de waardering daarvan in studiepunten. Het realiseren van het curriculum omvatte vervolgens de ontwikkeling van alle benodigde materialen en de voorbereiding van de uitvoering van het curriculum in de praktijk. Het ritme van het ontwerpen en realiseren volgde het ritme van het studiejaar. Op 1 september 2014 is het nieuwe curriculum voor de afstudeerfase ingevoerd en een jaar later voor de propedeuse.

De toegevoegde waarde van Twynstra Gudde

Door een helder proces zijn de kaders ontwikkeld waarbinnen de projectorganisatie van HAN Pabo de curriculumvernieuwing kon afstemmen op de wensen, eisen en mogelijkheden van de opleiding, docenten en ondersteunend personeel, studenten en het werkveld. Het was ook duidelijk welke eisen niet haalbaar waren. Bovendien kon door een strakke planning het ritme van de schooljaren bij invoering van het nieuwe curriculum worden gevolgd.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.