Rijkswaterstaat Simulatieoefening verkeersveiligheid Coentunnel

Iedere tunnelbeheerder houdt regelmatig gemeenschappelijke (simulatie)oefeningen voor tunnelpersoneel en hulpverleningsdiensten. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft TwynstraGudde die onder andere voor de vernieuwde Coentunnel georganiseerd.

Gemeenschappelijke veiligheidsoefeningen voor wegtunnels zijn wettelijk verplicht. Eens in de vier jaar moet dat een realistische oefening in de tunnel zijn. In tussenliggende jaren volstaat een simulatie. Voor oplevering van de vernieuwde Coentunnel in juli 2014 heeft TwynstraGudde in opdracht van Rijkswaterstaat het opleidingsprogramma voor het Coentunneltracé georganiseerd, gericht op opleiden, trainen, oefenen (OTO). Als onderdeel van dit programma is een simulatieoefening in de vorm van een gemeenschappelijke maquettetraining opgezet.

Onze visie

In het opleidingsprogramma is het belangrijk een goede verbinding te leggen tussen O, T en O. Die verbinding helpt dat het opleidingsprogramma effectief voorbereidt op een daadwerkelijk voorval. Leer- en verbeterpunten uit een realistische oefening dienen als input voor een simulatie. De simulatie kan zich daardoor concentreren op de belangrijkste verbeterpunten, zoals samenwerking, handelen onder tijdsdruk en communicatie. De toegevoegde waarde van een goede simulatie is daarbij dat het mogelijk is te reflecteren op het eigen handelen.

Aanpak

We hebben een simulatie van één dag opgezet in een kantoorgebouw in Haarlem. In verschillende kamers aan één gang hadden de wegverkeersleider en de coördinerend wegverkeersleider, de officieren van dienst van de verschillende kolommen en de weginspecteur, een eigen werkplek, voorzien van telefoon, portofoon en computer. De meldkamer nam vanuit de eigen werkplek op afstand deel aan de simulatie. Een maquette van de Coentunnel toonde een gesimuleerd ongeval. Aanleidingen voor specifieke oefenpunten waren daarin verwerkt. Naast iedere deelnemer zat een waarnemer uit de eigen organisatie die terugkoppeling gaf. Tijdens de oefening maakten we gebruik van time-outs om directe feedback te geven. In een plenaire nabespreking is gereflecteerd op de uitvoering en op de dieperliggende motieven: welke interpretaties en beweegredenen liggen aan het handelen ten grondslag?

Het resultaat voor de opdrachtgever

De simulatie maakt een oefening mogelijk waarin specifieke leerpunten goed tot hun recht komen. De leerwinst is groot terwijl de investering in tijd en geld beperkt blijft. De time-outs en de reflectie met behulp van de waarnemers waren zeer waardevol. De betrokkenen waren hierdoor in staat kritisch naar hun eigen rol en handelen te kijken.

Waarom TwynstraGudde?

Door een goede koppeling aan te brengen tussen opleiden, trainen en oefenen, is TwynstraGudde erin geslaagd om leerlijnen dóór te trekken. Uitkomsten van eerdere oefeningen en tunnelincidenten werden meegenomen in het programma van de simulatie. Daardoor is met een beperkte inzet van mensen en middelen een maximale leerwinst mogelijk.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.