Rechtbank Middelburg Rechtbank Middelburg in transitie

De rechtbank in Middelburg is een van de eerste Nederlandse rechtbanken die een flexibel werkplekconcept realiseert: Ons Nieuwe Werken.

Landelijke ervaringen met dit nieuwe werkconcept, zijn in de project ingebracht. Twynstra Gudde begeleidt de transitie. Het landelijke project ‘Ons Nieuwe Werken’ is de vertaling die de rechtbanken in Nederland hebben gemaakt van Het Nieuwe Werken. De invoering van dit concept vloeit voort uit diverse ontwikkelingen binnen de rechtspraak. De rechtbank in Middelburg heeft Twynstra Gudde gevraagd dit concept voor de teams Strafrecht en Vreemdelingenrecht uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp. De vraag was om daarbij niet alleen te kijken naar Bricks (het ontwerp), maar ook naar Bytes (ICT en digitalisering) en Behaviour (houding en gedrag).

Onze visie

Het Nieuwe Werken is als huisvestingsconcept een weerslag van hoe mensen werken en met elkaar samenwerken. De structuur van een organisatie, de cultuur die er heerst en de ambities die men heeft, moeten leidend zijn. De ervaringen die we met de uitwerking van dit concept bij de rechtbank in Leeuwarden hebben opgedaan, komen van pas, en zijn vertaald en doorontwikkeld naar de situatie in Middelburg.

Onze aanpak

Als start van het proces hebben we een inventarisatie gemaakt van de eisen en wensen. Op grond daarvan hebben we een programma van eisen opgesteld. De medewerkers zijn daarbij betrokken door middel van werkgroepen. Niet alleen bij het ontwerp van de huisvesting, maar vooral ook bij de veranderingen in de organisatie die een nieuw huisvestingsconcept impliceert. Wat werkt in de praktijk van de organisatie wel en niet? Welke verwachtingen spelen er? Wat verandert er in de wijze van management? Hoe kan kennisuitwisseling verbeteren?

Het resultaat

Het resultaat van de opdracht is een programma van eisen waarop een voorlopig ontwerp is gemaakt door de architect Dat ontwerp voorziet in een gevarieerde werkomgeving met open en besloten werkplekken, gesloten stilteruimtes, ruimtes voor overleg en werkarchieven. Voor de veranderkundige kant hebben we het concept vertaald naar de specifieke situatie in Middelburg. Er is een gezamenlijk begrip en besef ontstaan van het doel en de ambitie van het traject en er is inzicht in de thema’s en aandachtspunten. Op hoofdlijnen is vastgesteld waaraan bij verdere uitwerking moet worden gewerkt.

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde combineert het inzicht in werkprocessen en samenwerkingsprocessen met kennis en ervaring op het gebied van huisvestingsconcepten. Door een huisvestingsvraagstuk zo te benaderen, en door management en medewerkers stap voor stap in het proces te betrekken, ontstaat er een werkomgeving die op de organisatie is toegesneden en waarin medewerkers zich thuis voelen.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.