Lelystad Airport Realisatie luchtverkeersleiding Lelystad Airport

Vanaf 2020 is Lelystad Airport een internationale luchthaven. Daarvoor wordt de luchthaven fors uitgebreid. TwynstraGudde is bij de realisatie van de luchtverkeersleiding verantwoordelijk voor besluitvorming en risicomanagement binnen het programma.

Lelystad Airport is momenteel een regionale luchthaven voor trainings- en recreatievluchten. Het kabinet heeft besloten de luchthaven om te vormen tot een internationale luchthaven die vakantievluchten van Schiphol overneemt. Het is de bedoeling dat de nieuwe luchthaven in 2020 opent voor 10.000 vliegbewegingen en uiteindelijk doorgroeit naar 45.000 vliegbewegingen. Een veilige, internationale luchthaven van deze omvang moet een deskundige en goed toegeruste luchtverkeersleiding hebben. Dat is dan ook het doel van het project ‘Realisatie Luchtverkeersleiding Lelystad Airport’. In opdracht van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vervult Twynstra Gudde de rollen van risicomanager, projectsecretaris en strategisch adviseur.

Mens, machine en procedures

Voor het realiseren van een goede luchtverkeersleiding zijn drie factoren nodig: mens, machine en procedure. Bij de factor ‘mens’ gaat het om de tijdige beschikbaarheid van een team van 20 ervaren, goed getrainde verkeersleiders en assistenten en om de bijscholing van het huidige personeel. De factor ‘machine’ omvat het geheel van apparatuur: van verkeerstoren en antennes tot en met servers en software. De factor ‘procedures’ heeft vooral te maken met de vliegroutes, waar in de omgeving veel commotie over is. Een groot en divers programmateam binnen LVNL werkt eraan om de luchtverkeersleiding te realiseren. LVNL werkt daarbij samen met de militaire verkeersleiders van het Commando Luchtstrijdkrachten, die ook een deel van de luchtverkeersleiding voor hun rekening gaan nemen.

De rol van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde heeft de taak om de lijnen bij elkaar te houden en besluitvorming binnen het programma te structuren en voor te bereiden. Vanuit onze rol als projectsecretaris adviseren we over de governance van het programma en bouwen we aan een succesvolle samenwerking met het Commando Luchtstrijdkrachten, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en Lelystad Airport. Ontwikkelingen die de voortgang kunnen bedreigen, signaleren we tijdig en agenderen we op het juiste niveau. Essentieel voor deze rol zijn structuur, betrouwbaarheid en vertrouwen. We besteden veel tijd aan het opbouwen en onderhouden van een goed netwerk binnen en buiten LVNL zodat we altijd de juiste mensen kunnen vinden en op tijd worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen. Vanuit onze informatiepositie stellen wij beslissers in het hoger management en de politiek in staat om snel te schakelen en te acteren op de snel veranderende omgeving.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Het project bevindt zich in een maatschappelijk en politiek turbulente context. Het risico daarvan is, dat de waan van de dag teveel invloed krijgt op de uitvoering van het project. Onze bijdrage brengt rust en stabiliteit. Wij zorgen dat de juiste en adequaat geformuleerde beslisinformatie steeds op tijd beschikbaar is. Dat maakt transparante besluitvorming en een goed projectresultaat mogelijk.

Waarom Twynstra Gudde?

Politiek-maatschappelijke dynamiek en technische complexiteit komen in dit project samen. Onze adviseurs spreken de taal van beide domeinen en kunnen daarom de vertaalslag maken. We herkennen het moment waarop een kleine beslissing in het ene domein een groot gevolg kan hebben in het andere. Met een goed netwerk en kennis van zaken kunnen we daar adequaat op inspelen. Hiermee dragen we bij aan een zorgvuldig besluitvormingsproces bij de totstandkoming van een nieuwe luchthaven in Nederland.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.