Rijkswaterstaat Projectbeheersing Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Met het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta zal de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle groter worden. Het is een complex project met verschillende onderdelen in een groot gebied. TwynstraGudde was namens Rijkswaterstaat manager projectbeheersing.

Het project IJsseldelta wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Het is een van grootste projecten van het programma Ruimte voor de Rivier. De doelstelling is tweeledig: een veilig rivierengebied en een aantrekkelijke leefomgeving. Het project is technisch en bestuurlijk complex en heeft een grote impact op de omgeving. Omvangrijke deelprojecten zijn zomerbedverlaging van de Beneden-IJssel over een lengte van 7,5 kilometer en de aanleg van het Reevediep: een nieuwe vaargeul van meer dan 6 kilometer tussen de IJssel en het Drontermeer. TwynstraGudde werd gevraagd om in de periode tussen de planfase en de aanbesteding de projectbeheersing te managen.

Onze aanpak

Onder het motto ‘best for project’ zijn standaarden en werkwijzen voor projectbeheersing uit de organisaties van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel vergeleken. De voor dit project meest passende praktijken zijn overgenomen. We hebben ervoor gezorgd dat het beheersteam en de beheersinstrumenten optimaal zijn opgezet. De planning voor de komende fase en voor de uitvoering is opgesteld, evenals het risicodossier, het documentenmanagement en het kwaliteitsmanagement. De raming is geactualiseerd. Verder is de relatie gelegd tussen projectbeheersing en het aanbestedingsproces. Alles is gericht om het verkrijgen van actuele, betrouwbare beheersingsinformatie.

Door een kritische, onafhankelijke blik en gedegen inhoudelijke kennis hebben onze managers de autoriteit om projecten en programma’s te sturen en om teams te verbinden.

Het resultaat voor de opdrachtgever

We hebben gedurende anderhalf jaar leiding gegeven aan een beheersingsteam en daarbij de verbinding met het projectmanagement vormgegeven. Ieder lid van het managementteam is zich bewust geworden van zijn of haar rol bij het op koers houden van het complexe project. Verder fungeerde de manager projectbeheersing als sparringpartner voor de projectmanager. Informatie uit de projectbeheersing is vertaald naar stuurinformatie zodat hiermee verantwoorde besluiten konden worden genomen. De inzet van de manager projectbeheersing heeft geleid tot meer grip op het totale project. Hierdoor hebben de opdrachtgevers voldoende vertrouwen gekregen om over te gaan tot aanbesteding en uiteindelijke gunning van het project.

Waarom TwynstraGudde?

TwynstraGudde heeft veel ervaring met beheersing van soortgelijke complexe projecten. Door een kritische, onafhankelijke blik en gedegen inhoudelijke kennis hebben onze managers de autoriteit om projecten en programma’s te sturen en om teams te verbinden. Projectbeheersing wordt daardoor een integraal deel van projectmanagement. Onze unieke meerwaarde is daarbij de combinatie van kennis van projectbeheersing, kennis van complexe civieltechnische en infrastructurele werken en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.