Waterschap Roer en Overmaas Project Alexanderhaven: oefenen met beheersing van een geïntegreerd contract

De waterkering rond de Alexanderhaven in Roermond wordt versterkt. Het waterschap Roer en Overmaas heeft hiervoor een ‘design and construct-contract’ gesloten.

Foto: Ted Potters

Met de spelsimulatie GRIP hebben medewerkers van het waterschap geoefend met deze relatief nieuwe contractvorm.

Alexanderhaven

De waterkering rond de Alexanderhaven wordt over een lengte van 1.700 meter versterkt om weer aan de veiligheidsnorm te voldoen. Het project kent een extreem korte doorlooptijd. Het waterschap heeft voor de realisatie gekozen voor een geïntegreerd contract (design and construct); een contract dat met systeemgerichte contractbeheersing (SCB) uitgevoerd gaat worden. Aangezien dit voor het waterschap relatief nieuw is, wilden de medewerkers hier eerst mee oefenen.

Spelsimulatie

Een andere contractvorm vraagt om ander gedrag. TwynstraGudde heeft de spelsimulatie GRIP ingezet om negen medewerkers van het projectteam van het waterschap dit te laten ervaren. In de simulatie werden alle fasen van een realisatieproject aan de hand van een fictieve casus doorlopen. In verschillende rollen (bijvoorbeeld contractmanager, risicomanager of projectmanager) probeerden de betrokkenen het project tot een succes te maken. De dynamiek die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstond, was voor iedereen herkenbaar. Gaat de opdrachtnemer dat op tijd redden? Heeft hij de kwaliteitsborging op orde? Doorziet de aannemer wel alle risico’s? Zorgen die gepaard gaan met de keuze voor een geïntegreerd contract. GRIP zorgde voor een omgeving die de betrokkenen in staat stelden om te experimenteren en te leren.

‘Dit spel gaat niet alleen over SCB, maar over de hele samenwerkingsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en alles wat daarbij komt kijken.’
Cedric Lageman, contractmanager

Resultaat

Op het moment dat het projectteam zich onderdompelde in GRIP, was de gunning voor het project Alexanderhaven met het D&C-contract bijna rond. De spelsimulatie kwam dus precies op tijd. De verworven inzichten tijdens de simulatie lieten zich snel vertalen naar concrete afspraken voor het echte project. De spelsimulatie gaf het projectteam handvatten om de komende fase goed in te richten en onderling werkafspraken te maken. Inmiddels is het project Alexanderhaven in volle gang. De eerste fase van het project is twee maanden na opdrachtverlening met succes gerealiseerd.

“In één dag werden we met de neus op de feiten gedrukt. Gelukkig gingen we met concrete acties en verbeterpunten de deur weer uit.”
Erik Keulers, projectmanager
‘Goed om het machteloze gevoel dat je als opdrachtgever hebt eens te ervaren. Heel anders dan bij directievoering zoals ik gewend ben.’
John Tholen, omgevingsmanager

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.