Ministerie van I&W, ProRail en NS Programmabeheersing ERTMS zorgt voor focus en sturing

Het Ministerie van I&W, ProRail en NS geven uitvoering aan het programma ERTMS: de nieuwe Europese standaard voor treinbeveiliging. Het is een inhoudelijk complex en politiek beladen programma. Samen met Royal HaskoningDHV en Infram heeft TwynstraGudde de programmabeheersing op orde gebracht.

In Nederland is het spoor beveiligd met het systeem Automatische Trein Beïnvloeding (ATB). Dat systeem werkt goed, maar is gedateerd. Het wordt tussen nu en 2050 stapsgewijs vervangen door het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Daarmee gaat het spoorsysteem van analoog naar digitaal. Het systeem zorgt tevens voor een veiliger spoor en maakt grensoverschrijdend treinverkeer makkelijker. Het biedt ook toekomstige voordelen op het gebied van betrouwbaarheid, snelheid en capaciteitsvergroting. ERTMS is uitgegroeid tot de internationale standaard voor treinbeveiliging, ook buiten Europa, en wordt zowel in de spoorweginfrastructuur als in de treinen ingebouwd.

Programmabeheersing vlot trekken

Het programma voor uitrol van ERTMS is het grootste spoorproject van de komende decennia. Het programma is zeer complex en politiek beladen. De Tweede Kamer heeft het de status Groot Project gegeven en heeft 2,4 miljard euro gereserveerd voor de eerste tranche van de realisatie. Bij de aanvang van de planuitwerkingsfase was de programmabeheersing echter onvoldoende op orde. Zowel in 2014 als in 2015 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) een afkeurende verklaring gegeven over de voorafgaande jaren. Van 2015 tot en met 2018 heeft een consortium van Royal HaskoningDHV, Infram en TwynstraGudde opdracht gekregen de programmabeheersing vlot te trekken en opnieuw in te richten.

Peilstok Projectbeheersing

Wij zijn begonnen met een analyse met behulp van de Peilstok Projectbeheersing. Die analyse heeft geleid tot een plan met verbetermaatregelen en een stapsgewijze implementatie hiervan. Hiermee hebben we de programmabeheersing toegespitst op de focus en sturing die het programma nodig had. Zo hebben we samen met de opdrachtgevers duidelijke mijlpalen gedefinieerd voor de planuitwerkingsfase en daarna. Ook hebben we de risico’s inzichtelijk gemaakt en structureel risicomanagement opgezet. Daarnaast hebben wij een nieuw programmakwaliteitssysteem opgezet met heldere en geüniformeerde processen en formats en duidelijke verantwoordingslijnen. Dit zorgde voor meer transparantie en voorspelbaarheid voor de interne programmaorganisatie, de opdrachtgever en de politiek.

Actieve samenwerking

We hebben ingezet op integraliteit van de programmabeheersing. Daarom hebben we mensen betrokken met de juiste expertises op de verschillende aspecten die bovendien goed passen in het team en het programma. In onze optiek is actieve samenwerking namelijk een belangrijk onderdeel van integrale programmabeheersing. De aandacht voor de menselijke kant ervan heeft gezorgd voor meer aanhaking, betrokkenheid en draagvlak bij de programmaorganisatie.

Programmabeslissing ERTMS

Met deze aanpak zijn zichtbare resultaten geboekt en is de programmabeheersing weer op orde gebracht. Dat is bevestigd door de ADR die na eerdere afkeurende verklaringen, nu tot een positief oordeel komt. Een controle, uitgevoerd door adviesbureau PBLQ in opdracht van het ministerie, heeft de stijgende lijn bevestigd. Mede op grond hiervan kon het kabinet de programmabeslissing ERTMS aanbieden aan de Tweede Kamer.

Waarom TwynstraGudde?

Het programma ERTMS is in vele opzichten uniek, onder andere door het innovatieve karakter en de samenstelling van de organisatie. TwynstraGudde beschikt over de kennis en kunde om bij een dergelijk programma maatwerk te leveren voor de programmabeheersing en te reageren op invloeden, nieuwe inzichten en verschuivingen in de focus zonder het doel uit het oog te verliezen.

Lees ook de case over het opnieuw inrichten van het risicomanagement voor het programmabureau ERTMS.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.