Gemeente Schagen Programma van Eisen centralisatie huisvesting

De Gemeente Schagen is op dit moment gehuisvest in verschillende panden in Schagen en Tuitjenhorn.

Foto: Thiemi Higashi

Begin 2015 heeft de gemeenteraad besloten om de gemeentelijke organisatie te concentreren in twee panden in Schagen en Tuitjenhorn, waarbij de publieksfunctie volledig wordt gehuisvest in Schagen.

De vraag van de opdrachtgever

Om de centralisatie te realiseren moet de publiekszone worden aangepast zodat alle klantcontacten hier kunnen plaatsvinden. Binnen de werkplekzone dienen er een aantal slimme aanpassingen te worden verricht ten behoeve van de toekomstige capaciteit en het faciliteren van activiteitengerelateerd werken. De Gemeente Schagen heeft TwynstraGudde gevraagd hiervoor een Programma van Eisen op te stellen.

Onze visie

Een Programma van Eisen is meer dan het opsommen van eisen. Binnen deze opdracht hebben wij expliciet gestuurd op financiële haalbaarheid en op het programmeren van ruimte voor ontwerpers die later in het bouwproces betrokken worden. Dit bepaalt de toon en wijze waarop het PvE geschreven is.

Onze aanpak

Als start van het proces hebben we een inventarisatie gemaakt van de eisen en wensen. Hiervoor waren reeds uitgebreide ambitiedocumenten aanwezig opgesteld door de Gemeente Schagen. Op grond daarvan zijn gesprekken met betrokken medewerkers georganiseerd om aanvullende informatie te verzamelen. Deze betrokkenheid van de medewerkers heeft bijgedragen aan het formuleren van een gedragen resultaat.
Specialisten van TwynstraGudde hebben het Programma van Eisen gedurende de totstandkoming getoetst op financiële en technische haalbaarheid, waardoor de zekerheid werd verkregen dat het resultaat van onze aanpak paste binnen de daarvoor door de gemeenteraad afgegeven kaders in tijd en geld.

Het resultaat

Het resultaat van de opdracht is een Programma van Eisen op basis waarvan een architect een ontwerp maakt voor de toekomstige publieksfuncties en kantooromgeving. Op basis van dit Programma van Eisen en de ijking aan financiële en technische uitgangspunten heeft de Gemeente Schagen besloten de vernieuwing van de publiekszone verder in uitvoering te brengen.

“Twynstra Gudde is er uitstekend in geslaagd de organisatiedoelen te vertalen in een helder Programma van Eisen voor de huisvesting, waarmee een goede basis is gelegd voor de ontwerpfase van de verbouw van ons gemeentehuis.”

De meerwaarde van TwynstraGudde

‘TwynstraGudde heeft haar organisatiekundige expertise nuttig in kunnen zetten bij het opstellen van het Programma van Eisen en is er daardoor in geslaagd een goede vertaalslag te maken van organisatiedoelstellingen naar eisen voor de huisvesting’, aldus de opdrachtgever. Verder geeft de opdrachtgever aan dat het TwynstraGudde heeft ervaren als‘een bureau met een ruim scala aan interne disciplines met deskundige, gemakkelijk benaderbare medewerkers, met wie de contacten plezierig verlopen. Een bureau met een goede organisatie, dat binnen de planning met een flexibele instelling een goed product aflevert tegen de vooraf overeengekomen prijs.’

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.