Sociaal wijkteam Soesterkwartier Proeftuin sociaal wijkteam Soesterkwartier

In het Amersfoortse Soesterkwartier werken jeugdzorgprofessionals van zeventien zorgorganisaties samen in of ondersteunend aan het wijkteam Jeugd Gezin. Deze professionals hadden de behoefte een gezamenlijke werkwijze en bijbehorende instrumenten te ontwikkelen, passend bij de transformatie in de jeugdzorg. In een leertraject, begeleid door TwynstraGudde en bureau ThoVer, hebben de professionals deze werkwijze en instrumenten ontwikkeld, die vervolgens ook gebruikt zijn bij de opzet van andere sociale wijkteams in de stad.

De gemeente Amersfoort besloot begin 2013 om de proeftuin Jeugd & Gezinsteam Soesterkwartier op te zetten. In die proeftuin werd geëxperimenteerd met de werkwijze zoals beoogd in de transformatie van de jeugdzorg. Leerervaringen werden vanuit de praktijk opgedaan en overgedragen op andere wijkteams. TwynstraGudde en bureau ThoVer hebben de proeftuin begeleid en daarvoor een leerwerktraject opgezet. Doel was om de samenwerking tussen professionals – generalisten én specialisten – te versterken en vorm te geven aan het wijkgericht werken. De gemeente Amersfoort wilde daarmee ook een modus ontwikkelen die voor meerdere wijkteams toepasbaar zou zijn.

Eén jarig traject

Met afgevaardigden van de gemeente en de zeventien organisaties is een traject van één jaar opgezet, met acht moduledagen en twee projectrondes. Tijdens de moduledagen werd een aantal inhoudelijke thema’s aangepakt, zoals oplossingsgericht werken en de eigen kracht filosofie. Thema’s die relevant zijn in de context van het werken in een (generalistisch) wijkteam. Kennis en inzichten werden direct omgezet in oefenen en toepassen. Daarmee werd tegelijk kennis opgedaan over de beste samenwerkingsvorm en over zaken als het gewenste profiel van een generalistische zorgverlener in een wijkteam.

Tijdens de projectrondes gingen groepen van vijf of zes deelnemers aan de slag met concrete analyse- of ontwerpopdrachten. Vanuit de praktijk hebben deze groepen beleidsvoorstellen gedaan en formats gemaakt voor bijvoorbeeld de één-gezin-één-planaanpak.

Het leerwerktraject is afgerond met een slotconferentie voor alle stakeholders in de regio Eemland: zorgprofessionals, bestuurders en managers, onderwijs, bureau jeugdzorg, vertegenwoordigers van andere wijkteams (in oprichting) en vertegenwoordigers van de gemeenten.

Basis voor doorontwikkeling sociale wijkteams

Het werk van TwynstraGudde en ThoVer heeft de basis gelegd voor de doorontwikkeling van het sociale wijkteam Soesterkwartier. Daarnaast zijn instrumenten, procesbeschrijvingen, competentieprofielen en beleidsstukken ontwikkeld die gebruikt worden voor de opzet van andere wijkteams in Amersfoort en de regio. Bij de opzet van die wijkteams wordt nu ook een driedaagse inwerktraining aangeboden, waarna een wijkteam in principe aan de slag kan.

Meerwaarde

De transformatie in de zorg en de opzet van sociale wijkteams biedt kansen voor betere zorgverlening tegen lagere kosten. Dat lukt alleen wanneer principes zoals ‘vroeg erbij zijn, ‘direct aan de slag’ en ‘regie bij de cliënt’ succesvol worden toegepast. Om dit te doen slagen is het nodig uit te gaan van de dagelijkse praktijk. TwynstraGudde en ThoVer zijn erin geslaagd om het leerwerktraject zo in te richten, zodat het echt een traject is voor en door de professionals. Door deze bottom-up werkwijze is een koppeling gelegd tussen de (veranderlijke) beleidswereld van de overheid en het werkveld van zorgprofessionals die dagelijks in de praktijk staan. Door flexibel en maatgericht te werken hebben beide werelden elkaar verstaan.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.