KPN Ontwikkelprogramma voor managers KPN

KPN heeft de opgave om de kwaliteit van haar dienstverlening continu te verbeteren. Het hogere middenkader heeft een cruciale rol in de realisatie van die opgave. 

Daarom had KPN behoefte aan een ontwikkelprogramma voor deze doelgroep. Twynstra Gudde heeft dit programma ontwikkeld en begeleid.

KPN wil haar dienstverlening continu verbeteren om het beste te leveren aan haar klant. Vanuit de strategische visie hoe dit te doen, is een managementprofiel ontwikkeld. Meer samenwerken. Meer verbindend zijn en meer sturen in veranderingen. Daadkracht. Dat zijn enkele elementen uit dat profiel. KPN vroeg Twynstra Gudde tegen deze achtergrond een managementprogramma te verzorgen voor een doelgroep van meer dan 150 managers die een belangrijke schakel zijn tussen het strategische en het operationele niveau.

Onze visie

Een managementprofiel heeft nut wanneer het helpt bij het ontwikkelen van het gedrag dat nodig is voor de belangrijkste doelen van KPN. Daarom koppelen we in onze ontwikkelprogramma’s de leervraag van de manager altijd aan zijn opgave in het werk. Managers die behoren bij het hogere middenkader zijn op een niveau in de organisatie gekomen waar, naast kennis en kunde, hun persoonlijkheid en authenticiteit steeds belangrijker zijn. In termen van ontwikkeling vindt een verschuiving plaats van focus op ‘wat je kunt’ naar het belang van ‘wie jij bent’. Het vergroten van zelfbewustzijn en zelfsturing in het leren stellen we daarom centraal. Daarbij is het van belang oog te hebben voor systeemdynamieken in de organisatie en inhoud te geven aan de rol en het handelingsrepertoire van managers.

Uitgangspunten

Belangrijk uitgangspunt was leren in en dicht op het werk. Dit houdt in een heldere verbinding met de KPN-praktijk. De leerinspanning is verdeeld volgens de welbekende 70-20-10 regel. Het grootste deel van het leren vindt dus plaats op het werk. Het programma Managing People & Complexity biedt aandacht voor leren op diverse niveaus: hoofd, hart en handen.

Het is geen cursus in een conferentieoord, maar een programma dat opgebouwd is met korte en middellange momenten van stilstaan, reflecteren op actuele kwesties en direct toepassen.

Programmaopzet

Het programma KPN Managing People & Complexity is zo opgezet dat het de manager helpt stappen te zetten in zijn werk. In groepen van acht werken de managers in leerateliers op een KPN-locatie in korte tijd aan het vergroten van hun bewustzijn in het handelen. Het precieze programma van de leerateliers is vormgegeven in wisselwerking met de groep: reflectie, aan de slag en vooruitkijken naar acties in het werk. Op drie momenten stapt een grotere groep managers iets langer uit het werk. In anderhalve dag doen zij inzichten op over hun vakmanschap, samenwerken en leidinggeven aan veranderingen. Dit grotere zelfbewustzijn en de vertaling hiervan in ander gedrag en nieuwe aanpakken helpt de manager om vooruit te gaan. 

Het resultaat voor KPN

De managers vertonen meer daadkracht en beschikken over een nieuw repertoire om effectief leiding te geven in een veranderende organisatie. Men neemt meer verantwoordelijkheid en de horizontale verbinding met andere managers is aanzienlijk gegroeid. De eenheid en de doelgerichtheid van de totale organisatie is versterkt. De deelnemers aan het programma hebben dat in feedback en enquêtes teruggegeven.

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Wij hebben veel ervaring met leiderschapsprogramma’s. We zijn echter vooral adviseurs. We staan met beide benen in organisaties en begrijpen daardoor in welke context de managers van KPN hun werk doen. De verbinding tussen het persoonlijke en de opgave van de organisatie staat centraal. De leereffecten van het programma hebben daardoor direct praktisch nut.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.