Bureau ICT-toetsing Nieuwe waardering voor Bureau ICT-toetsing

Het Bureau ICT-toetsing is vijf jaar geleden opgericht om slaagkans en risico’s van grote ICT-projecten van de rijksoverheid te toetsen. Overbodige bureaucratie of effectieve controle? TwynstraGudde deed een beleidsdoorlichting en kwam tot een nieuwe waardering voor dit bureau.

Bureau ICT-toetsing (BIT) is opgericht naar aanleiding van de bevindingen van de commissie Elias in 2015. Deze commissie onderzocht in een parlementair onderzoek het falen van ICT-projecten bij de rijksoverheid. Diverse projecten werden niet binnen tijd en budget opgeleverd. De commissie constateerde dat de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde was. De oprichting van het BIT zou dat moeten verbeteren. Alle ICT-projecten boven de 5 miljoen euro worden sindsdien door het BIT getoetst. Het BIT zou een tijdelijke organisatie zijn.

Wat is de effectiviteit?

We zijn nu bijna vijf jaar verder en de staatssecretaris van BZK wil de Tweede en Eerste Kamer over de voortgang informeren. In opdracht van BZK heeft TwynstraGudde onderzocht wat de effectiviteit van het BIT is. Tegelijk hebben onze collega’s van het bureau ABD-Topconsult onderzoek gedaan naar de positionering van het BIT. De twee onderzoeken zijn gelijktijdig met een brief aangeboden aan de TweedeKamer.

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

In het onderzoek naar de effectiviteit van het BIT hebben we de procedure volgens de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) aangehouden. We hebben eerst de kritische procesindicatoren bepaald. De scores hebben we vastgesteld op grond van een zeer groot aantal interviews met betrokkenen binnen en buiten de rijksoverheid.

Wat gaat goed, wat kan beter?

Het viel ons op de het BIT een krachtig instrument is. De toetsing verloopt zeer goed, hoewel de verplichte inschakeling van het BIT soms weerstand oplevert bij departementen. Er zijn ook verbeterpunten. Zo kan volgens ons het lerend vermogen op het gebied van ICT bij de rijksoverheid nog wel groeien. Om de gezochte taakvolwassenheid te bereiken is een goed werkend CIO-stelsel nodig. Daarbij gaat het niet alleen om geld en menskracht, maar ook om bewustwording, discipline en verandervermogen.

Het resultaat

Het onderzoek geeft de Kamer helder inzicht in de effectiviteit van het BIT. Het legt een goede basis onder ontwikkeling van nieuw beleid op dit terrein. We hebben kunnen laten zien dat dit bureau een toegevoegde waarde heeft. Het onderzoek laat zien dat het BIT geen tijdelijk maar structureel gewenst onderdeel van de Rijksoverheid is.

Waarom TwynstraGudde?

De adviseurs van TwynstraGudde hebben geen enkel belang bij welke oplossing dan ook. Daardoor kunnen wij onafhankelijk onderzoek doen. Onze onderzoekers werken zorgvuldig en op een wetenschappelijk niveau. Dat maakt dat ons onderzoek betrouwbaar is qua opbouw en uitvoering. De conclusies zijn transparant en herleidbaar. Bovendien hebben we ruime ervaring met evaluaties conform de RPE-procedure en we zijn gewend aan het werken in een politiek zeer gevoelige omgeving.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.