Waterschap Amstel Gooi en Vecht Netwerkboek voor klimaatadaptatie

Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) wil met maatschappelijke en private partijen in de regio samenwerken bij maatregelen voor klimaatadaptatie.

Foto: Frans (@frns)

TwynstraGudde bracht het waterschap in contact met circa 200 lokale netwerken die op dit gebied actief zijn of kunnen zijn.

Wie wil met klimaatadaptatie aan de slag gaan?

Om gebieden bestand te maken tegen hevige regenbuien (wateroverlast), hittegolven, periodes van extreme droogte en overstromingen zijn maatregelen nodig als het vasthouden, bergen en gecontroleerd afvoeren van neerslagwater, ontharden van oppervlakten, aanleg van meer groen en waterrobuust maken van vitale functies. Veel maatregelen hebben gevolgen voor de inrichting van particulier en gemeentelijk grondgebied. Het waterschap werkt al samen met gemeenten en wil nu ook maatschappelijke en private partijen betrekken. Daarom is er behoefte aan inzicht in lokale groepen, organisaties en andere netwerken die hiermee aan de slag willen en kunnen gaan.

Zoektocht naar netwerken

In opdracht van het waterschap is TwynstraGudde het beheergebied ingetrokken. Via doorvragen, uitpluizen van lokale kranten en surfen op internet zijn we in contact gekomen met veel netwerken die mogelijk relevant zijn. Voorbeelden zijn bewonersorganisaties en vve’s die ook de buitenruimte beheren, groen- en volkstuinverenigingen, bedrijventerreinverenigingen, land- en tuinbouwondernemers, dorpsraden en scholen.

Visie op samenwerking

Dat er partijen zijn die met klimaatadaptatie aan de slag willen en kunnen, wil niet zeggen dat er ook sprake is van samenwerking. Wij hebben een genuanceerde visie op samenwerking en coalitievorming. Elke samenwerkingsvorm heeft een eigen dynamiek en vergt een andere aanpak. Met een groot deel van de geïnventariseerde netwerken hebben we een gesprek gevoerd om de betrokkenheid te peilen en te kunnen adviseren welke rol het waterschap in de samenwerking kan spelen.

Een praktisch werkboek als resultaat

We zijn in contact gekomen met circa 200 netwerken in de regio die met klimaatadaptatie aan de slag willen gaan. Per netwerk hebben we aangegeven hoe de samenwerking effectief kan zijn. Het overzicht van netwerken en hun betrokkenheid hebben we gepresenteerd in een werkboek. Dit werkboek is ook belangrijk bij de opzet van een risicodialoog waarbij in samenwerking met de omgeving de risico’s van klimaatverandering worden beoordeeld. Daarnaast hebben wij zes strategische en procesmatige adviezen geformuleerd. Inmiddels is een aantal gemeenten met de voorgestelde aanpak aan de slag gegaan. Zij nemen deel aan een vervolgtraject in samenwerking met Waterschap AGV en TwynstraGudde.

De meerwaarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde is bekend met het werk van waterschappen en heeft ruime ervaring met klimaatadaptatie. Die kennis en ervaring hebben we in deze opdracht gecombineerd met onze expertise op het gebied van samenwerking en coalitievorming.

netwerkboek_voor_klimaatadaptatie

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.