Havenbedrijf Rotterdam Marktbenaderingsstrategie aanleg Offshore Center Maasvlakte 2

Op de Maasvlakte komt het eerste Offshore Center van Europa: een terrein van 70 hectare voor een cluster van offshorebedrijven. Havenbedrijf Rotterdam heeft TwynstraGudde gevraagd een strategie op te stellen om marktpartijen te vinden die het terrein kunnen aanleggen.

Het Offshore Center Maasvlakte is bedoeld voor bedrijven in de markten offshore wind en decommissioning (olie & gas) met activiteiten als constructie, assemblage, heavy lift, logistiek en (de)mobilisaties. Er wordt circa 70 hectare nieuw land aangelegd in de Prinses Alexiahaven. TwynstraGudde heeft Havenbedrijf Rotterdam geadviseerd hoe de beste marktpartij kan worden gevonden voor het opspuiten van het gebied, het aanleggen van circa 1.600 meter kademuur, het bouwrijp maken van het terrein en het aanleggen van de benodigde infrastructuur.

Afwegingsmodel Contracteren

De keuze van de beste marktpartij hangt van veel factoren af, zoals de inhoud van het werk, de visie van de opdrachtgever, de scope van het project en vooral de risico’s. Om deze factoren in samenhang te kunnen beoordelen, hebben we het Afwegingsmodel Contracteren toegepast. Hierin onderscheiden we enkele stappen. Allereerst hebben we een bureaustudie gedaan, om de voor inkoop relevante documenten te bestuderen en de starthypothese te formuleren. Daarna hebben we in twee werksessies met het projectteam van de opdrachtgever risico-gestuurd afwegingen gemaakt in de marktbenaderingsstrategie. Hierbij hebben we de Versnellingskamer® ingezet: een digitale omgeving om op een snelle en kwalitatief goede manier tot ideeën en besluiten te komen.

Wat vragen we en hoe doen we dat?

We hebben een contracteringsstrategie (wat vragen we van de markt) voorgesteld met onder andere de scope en fasering van het project. Vervolgens hebben we in een aanbestedingsstrategie (hoe vragen we het aan de markt) voorgesteld hoe de beste marktpartij hiervoor kan worden geselecteerd binnen de Europese aanbestedingsregels. We hebben hierbij ook expliciet gekeken naar reeds gegunde contracten.

Binnen enkele weken

Het advies is binnen enkele weken tot stand gekomen. Doordat het projectteam van de opdrachtgever nauw bij het werk betrokken is geweest, is dit advies ook gedragen en weet iedereen precies wat de strategie inhoudt en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Havenbedrijf Rotterdam heeft volgens dit advies de marktbenadering uitgevoerd. De opdracht is gegund aan de Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte (Boskalis en Van Oord). Het is de bedoeling dat de eerste 30 hectare van de in totaal 70 hectare terrein eind 2017 is opgespoten. Binnen twee jaar kunnen de eerste bedrijven zich op het Offshore Center vestigen.

De meerwaarde van TwynstraGudde

De adviseurs van TwynstraGudde combineren hun ervaring met complexe infrastructurele projecten en kennis van aanbesteden en contracteren. Als relatieve buitenstaander kunnen we bovendien een objectieve keuze uit voorliggende opties maken waardoor we snel tot een goed en gedragen advies kunnen komen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.