Middelgrote gemeente provincie Gelderland Haalbaarheidsstudie toekomstige huisvesting middelgrote gemeente

Voor een middelgrote gemeente in de provincie Gelderland heeft TwynstraGudde een businesscase/haalbaarheidsstudie opgesteld voor de toekomstige huisvesting. De uitdaging van de gemeente was dat het huurcontract afliep. Zij wilden de (financiële) haalbaarheid toetsen van een drietal varianten voor huisvesting; een ‘stay’ variant voor duurzame renovatie, een nieuwbouwvariant en een variant zonder gemeentehuis.

Samen met de opdrachtgever hebben wij op hoofdlijnen drie stappen doorlopen. Het verzamel en analyseren van informatie (1) , het uitwerken van de varianten (2) en het begeleiden van de gemeente tijdens haar besluitvormingsproces (3).

Wij hebben informatie verzameld en geanalyseerd over de huidige contracten en staat van het gebouw. Ook is er informatie verzameld over de manier waarop de gemeente werkt, in de toekomst wil gaan werken, wat de samenstelling is van de organisatie. Vervolgens hebben wij de drie varianten uitgewerkt. Met name de variant om zonder fysiek gemeentehuis verder te gaan heeft interessante inzichten opgeleverd voor de gemeente.

Tenslotte heeft Twynstra Gudde een actieve bijdrage geleverd in de begeleiding van de projectgroep en stuurgroep naar het nemen van een besluit. Het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, bracht de nodige uitdaging met zich mee. Toch is het binnen het gestelde tijd gelukt om een gedegen besluit te nemen over een variant; duurzame renovatie.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.