Radboud Universiteit Nijmegen Gerenoveerde huisvesting Tandheelkunde

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft in de zomer van 2017 de gerenoveerde huisvesting in gebruik genomen voor Tandheelkunde. De renovatie van het gebouw en de gedeeltelijke nieuwbouw is ontwikkeld in een complex krachtenveld van stakeholders zoals de universiteit, het ziekenhuis de gebruikers en patiënten.

Foto: Nibo

TwynstraGudde heeft sinds 2013 het projectmanagement verzorgd; van de contracteringsstrategie tot en met de ingebruikname.

Na jaren intensief gebruik als opleidingslocatie voor tandartsen en mondhygiënisten was het tijd om het gebouw op te waarderen naar de eisen van deze tijd. De ambities waren op veel plekken hoog: naast de architectuur en duurzaamheid diende ook de reguliere bedrijfsvoering en het ontvangen van patiënten zo min mogelijk verstoord te worden. Ons projectmanagement was erop gericht deze ambities in een complex universitaire omgeving tot een projectsucces te brengen.

Complexiteit op veel aspecten

In onze aanpak hebben wij rekening gehouden met de aspecten die deze opgave complex maakten:

  • Het gebouw moest in gebruik blijven, terwijl de complete installaties en gevels vervangen werden.
  • De (medische) apparaten, die essentieel zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, zijn zeer gevoelig voor storing.
  • De opdrachtgever wilde een maximale risicobeheersing van de technische en financiële risico’s.

Alleen door een projectmatige werkwijze en een op samenwerking en draagvlak gerichte aanpak te combineren, was het mogelijk om de complexiteit te ondervangen binnen een projectomgeving waarin de vele stakeholders soms tegengestelde belangen hadden.

Ontwerpen gericht op een optimaal bedrijfsproces

Wij hebben een ontwikkelteam samengesteld waarin, naast de ontwerpers, alle stakeholders vertegenwoordigd waren. In dit team is vooral aan de gebruiker de gelegenheid gegeven om de optimalisaties in haar bedrijfsvoering te vertalen naar praktische en logistieke oplossingen. Zodoende kon de nieuwe huisvesting optimaal de bedrijfsvoering ondersteunen en werden de laatste inzichten over het gebruik in het functioneel ontwerp opgenomen. Het bijkomende voordeel was, dat daardoor het aantal wijzigingen in een later stadium werd geminimaliseerd.

Onze projectmanager hebben tijdens dit ontwerpproces de verbindingen gelegd tussen ontwerpers en de diverse gebruikers; patiëntenzorg, onderwijs, logistieke processen, laboratoria en kantoorwerkruimte. De gebruikers zijn hierin specialist, maar vinden de vertaling naar heldere wensen en eisen voor het ontwerp vaak lastig. De uitdaging lag in het doorvragen: wilden gebruikers iets omdat ze het gewend waren of omdat het op een andere manier beter of efficiënter zou kunnen? En welke veranderingen werden er de komende jaren voorzien? De antwoorden op deze vragen achterhalen is de toegevoegde waarde van de projectmanager.

Waarborgen van continue bedrijfsvoering

Om patiënten zo min mogelijk te hinderen is veel aandacht besteed aan het creëren van een geschikte tijdelijke situatie. Waar mogelijk werd een vervangende locatie gevonden. Buiten het gebouw, maar dichtbij alle faciliteiten. Het was niet mogelijk om alle tandartsstoelen tijdelijk elders te plaatsen. Dankzij een intelligent schuifplan, efficiënte planning en de samenwerking met de medewerkers, lukte het om tijdens de renovatie met minder tandartsstoelen in het gebouw te werken. Hierdoor beperkte wij het aantal verschuivingen, de overlast voor de gebruikers en de risico’s op vertragingen.

Een zorgvuldige aanbesteding om risico’s te kunnen verleggen

Vanwege de vele technische complexe aspecten en de hoge eisen aan de overlast tijdens de renovatie, werd door ons voorgesteld om de aannemer het laatste stuk van het ontwerp zelf te laten maken. Het aanbestedingsproces werd daardoor langer en intensiever dan gebruikelijk. Maar door de zorgvuldigheid was de uitvoerende partij in staat om de belangrijke risico’s van het project over te nemen en beter te beheersen wat mede heeft geleid tot het projectsucces.

Bekijk een virtual reality tourvrTandheelkunde

'TwynstraGudde verbindt de belangen van het UVB(uitschrijven), de eindgebruiker en de gebouwbeheerder RadboudUMC, waardoor een gedragen aanpak is ontstaan voor dit project.'
Koen Fleuren, hoofd projecten van het Universitair Vastgoed Bedrijf.

Harde en zachte methoden gericht op draagvlak

Wij hebben naast projectmanagement ook de aanleg en expertise ingezet op het gebied van organisatieontwikkeling, advies en veranderkunde. Door tijdens het gehele proces alle stakeholders te informeren en te consulteren voelde iedereen zich gehoord en geaccepteerd en ontstond er een draagvlak. Onze focus lag daarbij op het opleveren van een ‘werkend’ gebouw. Dit betekende dat alle aspecten van de bedrijfsvoering, zowel primair als facilitair, een plek hebben gekregen in de projectaanpak. Hierdoor kon het gebouw hier waarde aan toevoegen.

Duurzaam in de prijzen

Het project is in drie fases opgeleverd met de eindoplevering in juni 2017. Voorzien van een aanzienlijk stuk nieuwbouw, volledig nieuwe installaties, een nieuwe functionele indeling en een nieuwe gevel is het gebouw weer toekomstbestendig. Inclusief gedeeltelijke nieuwbouw heeft het gebouw een omvang van ca. 24.000 m2 bvo. Het heeft opnieuw een aansprekende uitstraling, is efficiënter ingedeeld en is van energielabel F naar A gebracht. Het gebouw is onderscheiden met de NRP Gulden Feniks voor beste renovatieproject van 2017.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.