Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam vergroot effectiviteit door meer veranderkracht

De gemeente Amsterdam werkt aan een organisatie die maximaal is gericht op resultaat in de stad. Efficiënter en slimmer. De Amsterdammers centraal. TwynstraGudde traint medewerkers en managers en vergroot daarmee de veranderkracht van de gemeentelijke organisatie.

Amsterdammers laten vaak zien dat zij tal van zaken prima zelf kunnen regelen. De gemeente wil dat initiatief van onderop steunen en samen met de Amsterdammers resultaten voor de stad bereiken. Het gaat daarbij vaak om weerbarstige en complexe verandertrajecten, met een scala aan belanghebbenden. De gemeentelijke organisatie moet daarvoor over de nodige veranderkracht en expertise beschikken.

Basistraining en masterclass

In dit licht heeft TwynstraGudde in opdracht van de gemeente twee maatwerktrainingen opgezet. Deze worden sinds 2017 door de Amsterdamse School aan medewerkers van de gemeente aangeboden: een driedaagse basistraining Veranderkunde en een vierdaagse masterclass Veranderkunde. De training en de masterclass sluiten aan bij verschillende doelgroepen binnen de gemeente en bij verschillende leervragen.

'Het inzicht in de verschillende veranderdimensies en de verschillende kleuren vind ik echt een eyeopener.'

Veranderkundige thema’s

In beide programma’s vertalen we actuele opgaven naar veranderkundige thema’s. Hoe kun je effectief schakelen tussen de wereld van bestuur en ambtenarij, tussen managers en medewerkers, tussen directies en afdelingen en tussen de gemeente en externe spelers? Hoe vergroot je je invloed? Hoe ga je om met belangen en creëer je draagvlak en vertrouwen? Hoe krijg je ruimte voor vernieuwing en experiment? Met deze kernvragen gaan we tijdens de basistraining en masterclass aan de slag.

'Het werken in kleine groepen en het bespreken van elkaars casussen is een prettige manier om te leren. Ik heb echt het gevoel dat ik mijn veranderproblemen kan delen en daar ook meteen ondersteuning bij krijg.'

Resultaat borgen

We werken in deze programma’s op het snijvlak van de organisatie, het vraagstuk en de ‘veranderaar’: de persoon die met het vraagstuk aan de slag gaat. Als deelnemer verbind je het geleerde aan je eigen werkpraktijk. Niet ‘op de tribune’, maar buiten je comfortzone, scherp en concreet. Zo borgen we het resultaat van het leerproces. We werken met verschillende veranderkundige modellen, afhankelijk van de context of de vragen van deelnemers. Daarbij besteden we aandacht aan de bovenstroom bij veranderen - dat wat zichtbaar is - en de onderstroom - dat wat je niet ziet en doorgaans niet wordt benoemd, maar wel voelbaar is en veranderingen in de weg kan zitten.

Nieuwsgierig naar jouw verandervoorkeur? Doe de kleurentest.

De veranderkracht groeit

Sinds 2017 hebben we de programma’s met grote regelmaat verzorgd voor groepen van telkens twaalf tot veertien medewerkers. In totaal zijn circa 300 medewerkers hierdoor meer onderlegd in veranderaanpakken. Zij kiezen in voorkomende situaties bewuster voor een bepaalde aanpak. Daardoor zijn zij effectiever in hun werk en groeit de veranderkracht van de gemeente Amsterdam. Ook in 2020 worden beide programma’s aangeboden.

'Er zijn voortdurend verandertrajecten en die kan ik nu methodischer benaderen.'

Onze toegevoegde waarde

TwynstraGudde heeft het vak van verandermanagement groot gemaakt en aan de wieg gestaan van veel modellen en theorieën. Onze ervaren trainers en begeleiders koppelen de veranderkundige theorie aan de praktijk. Daardoor sluit iedere training perfect aan bij de specifieke vraag en context van een organisatie. Dat geeft een duurzaam leereffect.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.