Amsterdam UMC Een polikliniek waar revoluties kunnen plaatsvinden

Nederlandse ziekenhuizen hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot medische centra met complexe organisatievormen. Hierin wordt gewerkt in hoogwaardige professionele zorgprocessen, waarop de inrichting van het ziekenhuis zo efficiënt mogelijk moet inspelen. De polikliniek moet daarom een flexibele plek zijn waar medische revoluties kunnen plaatsvinden. Amsterdam UMC vroeg in samenwerking met TwynstraGudde, Holland Branding Group en MECC het proces uit te voeren van het ontwikkelen van de polikliniek van de toekomst.

Het Amsterdam UMC heeft de ambitie om haar polikliniek gebied grondig te renoveren. Dit biedt de kans om niet alleen een technische upgrade te realiseren maar ook goed na te denken over de innovatie van de werkprocessen. Dit moet leiden tot een toekomstbestendige omgeving voor de patiënt en de professionals van de academische ziekenhuizen in Amsterdam.

Aanleiding

De zorg ontwikkelt zich in sneltreinvaart. Zowel macro als micro verandert er veel. Er is meer mogelijk en de behoefte aan zorg neemt toe. Er staat echter een voortdurende druk op de zorgbudgetten. Deze moeten de komende jaren krimpen in plaats van groeien. Dat kan alleen door innovaties door zorgketens heen te realiseren. Dat zal ertoe leiden dat de patiënten mix en zorgvraag in het ziekenhuis gaat veranderen. Al was het alleen maar omdat veel zorg elders wordt geboden en steeds wordt gezocht naar de juiste zorg op de juiste plaats!

Nederlandse ziekenhuizen, en daarmee dus ook het Amsterdam UMC, hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot medische centra met complexe organisatievormen. Hierin wordt gewerkt in hoogwaardige professionele zorgprocessen, waarop de inrichting van het ziekenhuis zo efficiënt mogelijk moet inspelen. De polikliniek moet daarom een flexibele plek zijn waar medische revoluties kunnen plaatsvinden: zowel kijkend naar het medische vak als naar de werkprocessen van professionals met elkaar en voor de patiënt.

Integrale blik

Bovendien speelt beleving van het gebouw sterk mee in de tevredenheid en het welbevinden van de patiënt én die van de medisch professional. Een integrale blik is dus cruciaal. Daarom combineert TwynstraGudde haar kennis en kunde met die van Holland Branding Group en MMEK’. Dit team brengt kennis van organisatiekunde en samenwerking in de zorgsector samen met een antropologische verkenning naar de kernwaarden van de community van de polikliniek (patiënten en professionals) en design thinking methoden waarin creatief denken en visualiseren voorop staan. De verbinding van deze competenties sorteert voor op een flexibele toekomstbestendige polikliniek.

In drie fasen aan de slag

Ons adviesteam ziet in elk project mogelijkheden en kansen om te ‘reframen’. Reframen is de kern van de methode van design thinking: hoe krijgen we samen met opdrachtgevers de ‘vraag-achter-de-vraag’ scherp om op basis daarvan nieuwe oplossingsrichtingen te kunnen ontwikkelen? We hanteren een holistische benadering van ontwerpen gebaseerd op het inzicht dat gebruikers ook het geheel zien, zowel de positieve als de negatieve kanten. Onze insteek is om juist al deze verwachtingen ‘mee te nemen’ om daarmee de totaalbeleving te kunnen ontwerpen.

1 Begrijpen van de drijfveren en kernwaarden

Dit betekent dat de drijfveren en kernwaarden van de organisatie herkenbaar en zichtbaar moeten zijn voor iedereen die ermee in contact komt. Dit krijgt een vertaling in het polikliniekconcept, zowel in de werkprocessen als de fysieke omgeving. Wij doen dit door de organisatie herkenbaar te profileren vanuit brand experience principes.

2. Begrijpen van de huidige en toekomstige behoeften van de gebruikers

Wij kijken naar de gehele community van gebruikers in de poliklinieken: patiënten en hun naasten, medewerkers van het ziekenhuis uit alle disciplines en diensten. Daarbij kijken we naar de patiëntreis, maar ook naar een optimale logistiek en werkprocessen voor medische en ondersteunende professionals. Alleen als alle perspectieven goed zijn meegenomen kunnen we een polikliniekconcept maken waarin het Amsterdam UMC de patiënt werkelijk centraal kan stellen, omdát het er zo goed werken is voor iedere medewerker.

Wij ontdekken daarbij de kernwaarden die bij het Amsterdam UMC horen. Zodat de ruimten en werkprocessen goed aansluiten bij wat het Amsterdam UMC voor de patiënten wil betekenen.Tenslotte onderzoeken wij trends en ontwikkelingen in de zorgsector en de strategische keuzes van het Amsterdam UMC. Aan de hand van die data ontwikkelen wij scenario’s over de omvang van de poliklinieken op beide hoofdlocaties. Dit moet borgen dat ondanks de voorziene en onvoorziene ontwikkelingen een flexibele polikliniek ontstaat die ruimte geeft voor de toekomst.

3. Vertaling van bovenstaande in een iteratief ontwerpproces

Als alle informatie is verzameld gaan ze de designstudio in, samen met een brede afvaardiging van het ziekenhuis. Daar vindt een ontwerpend onderzoek plaats waarin alle kennis en informatie wordt vertaald naar toekomstbestendige voorstellen die de kernwaarden van het ziekenhuis ondersteunen. Het eindresultaat eind september 2019 zal een handboek zijn voor het Amsterdam UMC hoe in de toekomst poliklinieken te realiseren. Zodat iedere verbouwing -groot of klein- een bijdrage levert aan het harmoniseren van de gebouwen naar het beeld van de nieuwe organisatie van het Amsterdam UMC.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.