Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Eén geïntegreerde afdeling voor medische- en informatietechnologie

Ziekenhuis CWZ in Nijmegen is klaar voor de digitale toekomst. TwynstraGudde heeft een ICT-masterclass georganiseerd voor artsen en de medische staf en een traject begeleid naar één geïntegreerde afdeling voor medische- en informatietechnologie.

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, beter bekend als CWZ, is één van de 28 topklinische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Bijna 4.000 medewerkers en vele vrijwilligers leveren dagelijks persoonlijke zorg aan de patiënten. Bij goede zorgverlening zijn ICT en medische technologie niet meer weg te denken. Voorbeeld zijn de inzet van robots, zorglogistiek, e-health toepassingen en virtueel overleg met medisch specialisten. Ook de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) heeft ingrijpende gevolgen voor de gehele zorgverlening.

Twee vragen

ICT is te belangrijk om aan ICT’ers over te laten. De artsen en de medische staf moeten zelf aan kunnen geven wat belangrijk is in hun werk. Maar hoe zorg je ervoor dat zij steviger staan in de dialogen over digitalisering en medische technologie? Een tweede vraag is, de samenwerking tussen de afdelingen ICT, informatiemanagement en medische technologie te versterken. Ze verschillen echter sterk in kennis, werkwijze en cultuur.

Masterclass voor artsen en medische staf

Adviseurs van TwynstraGudde hebben in opdracht van de Raad van Bestuur van CWZ en de Chief Medical Information Officer (CMIO) een ICT-masterclass georganiseerd voor alle medische disciplines. De masterclass bestond uit zeven avondbijeenkomsten en één middag. In verschillende werkvormen is er aandacht besteed aan ICT-strategie, -organisatie en -architectuur, implementatie van het EPD, zorglogistiek en informatiebeveiliging. In de bijeenkomsten is ook de theorie vertaald naar de praktijk van CWZ.

'TwynstraGudde heeft ons geholpen om een belangrijk fundament te leggen. Het is aan ons om hierop door te bouwen. De impact van technologie op ons werk binnen het ziekenhuis en in de dienstverlening is enorm.'
Arnaud Kruizinga CIO, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Eén afdeling voor medische technologie

Volgend op de masterclass hebben we een traject begeleid waarin de afdelingen ICT, informatiemanagement en medische technologie zijn geïntegreerd tot één afdeling voor technologie. In het traject zijn de verschillen in cultuur en competenties overbrugd. Medewerkers hebben meer zicht gekregen op elkaars kernkwaliteiten, houding en gedrag. Tegelijkertijd is de structuur en de aansturing van de nieuwe geïntegreerde afdeling in termen van mensen, interactie, producten en diensten opnieuw vormgegeven.

Resultaat

De masterclass heeft ertoe geleid dat artsen en leden van de medische staf in staat zijn de regie te nemen als het gaat om beslissingen over ICT. Er is meer kennis van ICT en meer begrip voor het werk van medisch technologen. Deelnemers aan de masterclass hebben hierdoor 24 accreditatiepunten gekregen. In de nieuw gevormde technologieafdeling zijn de verschillende technologiefuncties van het ziekenhuis geïntegreerd. De 100 medewerkers werken op een geoliede manier samen. De twee interventies hebben ertoe bijgedragen dat CWZ voorop loopt als het gaat om het inzetten van digitale technologie in het primaire proces.

Meerwaarde van TwynstraGudde

In beide opdrachten hebben we kennis van ICT en technologie gecombineerd met bekendheid met topklinische ziekenhuiszorg. Het is bestuurlijk en technisch ingewikkeld. Onze adviseurs zijn onafhankelijk, zeer ervaren en werken op een wetenschappelijk niveau. En ondersteunen organisaties in hun digitale transformatie.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.