Vlaams-Nederlandse projectorganisatie Sluis Terneuzen De aanbesteding van de Nieuwe Sluis Terneuzen voorbereiden

In Terneuzen komt één van de grootste zeesluizen van Europa. Het is een ruimtelijk, technisch en bestuurlijk complex project. In opdracht van de Vlaams-Nederlandse projectorganisatie heeft TwynstraGudde de contractstukken voor de aanbesteding geschreven.

De sluizen bij Terneuzen geven toegang tot de zeehavens van Terneuzen en Gent. Om steeds grotere zeeschepen door te kunnen laten, wordt binnen het bestaande complex een nieuwe zeesluis aangelegd. Met 427 meter lengte wordt de Nieuwe Sluis zelfs een van de grootste sluizen van Europa. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie - hierin werken de Vlaamse en de Nederlandse overheid samen - heeft opdracht voor de aanleg gegeven. TwynstraGudde ondersteunt de projectorganisatie met het schrijven van contractstukken voor de aanbesteding.

Onze aanpak

Er zijn meerdere (internationale) partijen met verschillende belangen bij de aanleg van de sluis betrokken. Het is cruciaal dat die het eens zijn over het gewenste product en over het proces. Wij hebben de partijen weten te verbinden tot gezamenlijke besluiten over het technische ontwerp en over zaken als kwaliteitsborging en samenwerking. Op basis daarvan hebben wij de contractstukken voor de aanbesteding geschreven.

Toegevoegde waarde

De combinatie van een civieltechnisch hoogstaand project, contractmanagement en het werken in een complexe bestuurlijke omgeving, maakt dit project typisch voor TwynstraGudde. Onze adviseurs hebben verstand van techniek en weten die kennis te koppelen aan het gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Er zijn in dit project bovendien cultuurverschillen tussen de Vlamingen en de Nederlanders. Het is ons gelukt die verschillen productief te maken, zodat het beste eruit naar boven komt. Het resultaat van ons werk is een contract waarmee dit jaar de aanbestedingsfase start. Naar verwachting kan in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis varen.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.