Rijkswaterstaat Contractmanagement versterking Houtribdijk

De Houtribdijk ligt middenin het IJsselmeergebied en functioneert als een enorme golfbreker.

Foto: Frank Janssens i.o.v. Rijkswaterstaat
Publieksprijs gewonnen
Tijdens het Waterinnovatiefestival in Utrecht is de publieksprijs uitgereikt voor het project Houtribdijk van Rijkswaterstaat.
Lees verder

Rijkswaterstaat versterkt de dijk zodat deze weer vele stormen kan weerstaan. TwynstraGudde ondersteunt het contractmanagement in de realisatiefase.

Veiligheid en natuur

De Houtribdijk verbindt Lelystad en Enkhuizen en scheidt het Markermeer van het IJsselmeer. De dijk breekt golven en dat is bij harde wind cruciaal voor de waterveiligheid in een wijde omtrek. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt de dijk versterkt met zandoevers, breuksteen en asfalt. Tegelijk is er aandacht voor natuurontwikkeling. Halverwege de dijk komt een natuurgebied van 270 hectare met zandplaten, slikvelden en rietoevers: het Trintelzand. Dit gebied wordt geschikt voor mossels, slakjes en waterinsecten. Het wordt een kraamkamer voor vissen. Het gehele project draagt dus bij aan waterveiligheid en waterkwaliteit. Het project is sinds juni 2017 in uitvoering en wordt gerealiseerd door een aannemerscombinatie van Boskalis en Van Oord. In 2020 zal het werk klaar zijn.

Contractmanagement

Vanuit TwynstraGudde is Ruud Schrauwen toegetreden tot het projectteam in de rol van assistent-contractmanager. Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden, afhandelen en beoordelen van verzoeken tot wijziging en het voeren van voortgangsoverleg. Hij is ook betrokken bij het overleg tussen de verschillende stakeholders waaronder de provincie Flevoland. Bij dit omvangrijke en unieke project zijn tussentijdse wijzigingen niet uit te sluiten. Ieder voorstel tot wijziging wordt in het projectteam besproken en de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Het is belangrijk het overzicht van de wijzigingen nauwgezet bij te houden.

DJI_0030_VersterkingHoutribdijk_sept2019_FrankJanssens_iov_Rijkswaterstaat_Trintelzand_naast_zandigeoevers_richting_Enkhuizen KLEUR-INGEZOOMD

Foto: Frank Janssens i.o.v. Rijkswaterstaat

Goede samenwerking

Wij zien contractmanagement niet als doel, maar als middel om de samenwerking tussen alle partners te faciliteren. Vanuit die achtergrond organiseren wij het voortgangsoverleg. Goed contractmanagement draagt bij aan de kwaliteit van de uitvoering en uiteindelijk aan een goed projectresultaat.

De meerwaarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde heeft kennis van en ervaring met contracteren en contractmanagement. Die expertise combineren we met ervaring bij complexe civieltechnische projecten. Wij zijn in staat om de balans te vinden tussen de harde kant van een contract en de zachte kant van de houding van partijen die jarenlang met elkaar moeten samenwerken.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.