Rijkswaterstaat Blankenburgverbinding versterkt bereikbaarheid Rotterdamse regio

De Blankenburgverbinding bestaat uit een snelweg met de nieuwe tunnel (Maasdeltatunnel) tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg. Wat betekenen de bouwwerkzaamheden én de nieuwe verbinding voor de directe omgeving? Wij brachten de meerwaarde in beeld.

Foto: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Voor de bereikbaarheid en de economie van de Rotterdamse regio is het belang van de Blankenburgverbinding evident. Maar de bewoners en ondernemers van Rozenburg en Vlaardingen hebben op een andere manier met het project te maken. Zij zien dat er zes jaar volop wordt gebouwd aan vijf kilometer nieuwe snelweg, een landtunnel, een watertunnel en de aansluitingen op de A20 en de A15.

Omgevingsteam

Wij hebben als lid van het ‘omgevingsteam’ de issues en de stakeholders in beeld gebracht. Issues zoals cultuurhistorie, hinderaspecten, natuur- en milieuelementen. En stakeholders zoals de bewoners, belangenorganisaties, ondernemers, recreanten, sportinstellingen en het onderwijs. We hebben gezocht naar de meerwaarde van het project voor en met de omgeving. Wij geloven in de principes van de Mutual Gains Approach: de benadering waarbij er voor alle partijen iets te winnen valt. Stapsgewijs en proactief.

Platform Lokale Economie & Maatschappij

Een concreet resultaat is de oprichting van het Platform Lokale Economie & Maatschappij (LEM) waarin lokale partijen deelnemen. LEM neemt allerlei initiatieven. Voorbeelden zijn excursies, opdrachten en stageplaatsen voor scholen in de buurt, fiets- en wandeltochten voor recreanten en een bidbook waarin plaatselijke ondernemers aangeven wat zij aan het project kunnen leveren. In bijeenkomsten bespreken ondernemers wat de nieuwe verbinding voor hen betekent qua afzet en personeelsbeleid.

Hieronder een video over het Platform LEM.

Strategisch Omgevingsmanagement

We hebben bij dit project gewerkt volgens het Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Dit is een door TwynstraGudde ontwikkelde methodiek die bouwt aan een duurzame relatie met partijen in de omgeving en conflicten hanteerbaar maakt. SOM gaat over verbinden, het wegnemen van obstakels en het zoeken naar kansen op basis van wederzijdse belangen. We hebben workshops over SOM georganiseerd en zijn aan de slag gegaan met het projectteam en met de aannemerscombinatie BAAK die het project in de komende jaren realiseert. De aanpak draagt eraan bij dat de Blankenburgverbinding niet alleen de Rotterdamse regio versterkt, maar ook meerwaarde brengt voor partijen in de omgeving.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.