Grote gemeente in de Randstad Betere kavelverkoop door slagvaardigheid gemeente

Tijdens de economische crisis is de verkoop van kavels op bedrijventerreinen stilgevallen. Nu de crisis voorbij is, trekt de verkoop van bedrijfskavels weer aan.

Dat geldt echter niet voor een grote gemeente in de Randstad; de verkoop van bedrijfskavels blijft daar achter bij de prognose. Deze gemeente heeft ondersteuning van TwynstraGudde gevraagd om dit vraagstuk op te lossen.

Effectieve maatregelen voor verkoop

De gemeente heeft zelf een actieplan opgesteld om de verkoop van bedrijfskavels te verhogen. Aan Daniëlle van Steeg en Gregor Heemskerk is gevraagd om een analyse uit te voeren of de maatregelen omtrent het verkoopproces effectief zijn, of dat er nog andere interventies mogelijk zijn om de verkoop van kavels op bedrijventerreinen te bevorderen? Oftewel: treffen we de juiste maatregelen en nemen we de juiste interventies? Onze aanpak bestond uit een interne en een externe analyse.

De klant is koning

De externe analyse bestond uit het determineren van best practices van andere gemeenten: hoe organiseren zij de verkoop van kavels? Bij deze gemeenten bleek dat de klant koning was. Dat betekent dat de eisen van de ondernemer centraal staan, en niet de eisen van de verschillende gemeentelijke afdelingen (zoals stedenbouw, verkeer, milieu, landschap, archeologie, vergunningen, parkeren, etc). Dit klinkt uiteraard als een ‘open deur’, maar dat is het niet. Wij komen in onze adviespraktijk m.b.t. bedrijventerreinen regelmatig gemeenten tegen die zeggen klantvriendelijk te handelen. Dan ‘helpen ze de ondernemer om aan de gemeentelijke eisen te voldoen’ (de ondernemer moet bewegen om aan de gemeentelijke eisen te voldoen).

'Door de expertise van TwynstraGudde op het gebied van bedrijventerreinen wisten zij snel de vinger op de zere plek te leggen. Ik ben er van overtuigd dat we nu de juiste condities kunnen creëren om wel kavels te verkopen.'
Quote van de gemeentelijke acquisiteur

Flexibele gemeente noodzakelijk

Echter, de meest succesvolle gemeenten vragen zich af ‘hoe kunnen we flexibel omgaan onze interne gemeentelijke regels zodat de ideeën van de ondernemer wel mogelijk worden gemaakt’ (kan de gemeente bewegen om aan de ideeën van de ondernemer tegemoet te komen)? Deze benadering is fundamenteel anders, wat overigens niet betekent dat gemeentelijke regels er niet toe doen. Er dient te worden beseft dat er zoveel regels zijn, zodat het nooit voorkomt dat een plan van een ondernemer direct aan alle gemeentelijke regels voldoet. Dus zonder inlevingsvermogen en flexibiliteit komt de gewenste grondverkoop niet tot stand.

Vertraging door gebrek aan mandaat

Uit de interne analyse bleek dat de betreffende gemeente haar acquisitie- en uitgiftemedewerkers nauwelijks mandaat had gegeven. Met andere woorden: voor elk besluit over het wel/niet voldoen aan de gemeentelijke regels, moest aan het management goedkeuring worden gevraagd. Ook konden acquisiteurs niet direct de grondprijs noemen, omdat deze vastgesteld wordt door middel van een residuele waardeberekening. Het gevolg hiervan was dat ondernemers soms maanden moesten wachten op antwoord. En ondernemers wachten daar natuurlijk niet op, velen haakten af.

Dedicated teams zorgen voor succes

Succesvolle gemeenten hebben kleine, dedicated teams met voldoende beslissingsbevoegdheid zodat zij snel en slagvaardig kunnen opereren. Daardoor zijn de acquisiteurs of uitgiftemedewerkers gelijkwaardige gesprekspartners voor de ondernemers. Vragen die moeten worden beantwoord zijn: Hoe kunnen medewerkers commercieel opereren in een niet commerciële omgeving? Hoe kunnen zij daar de ruimte voor krijgen? In hoeverre mogen medewerkers ‘buiten de lijntjes kleuren’?

Slagvaardig met een kavelpaspoort

Wat ook kan bijdragen aan transparantie en slagvaardigheid is om voor bedrijfskavels een kavelpaspoort op te stellen: op één A4 alle belangrijke gemeentelijke eisen, zodat de ondernemer in één oogopslag precies weet waar hij/zij aan toe is.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.