Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  UMC Utrecht Anders en slimmer opleiden van OK-personeel

  Net als veel andere ziekenhuizen kampt het UMC Utrecht met een tekort aan personeel, specifiek in het OK-complex. TwynstraGudde heeft geholpen een aantal veranderingen op te starten waarmee op termijn de werkomgeving verbetert, medewerkers effectiever kunnen werken en de opleiding van nieuw personeel anders en slimmer verloopt.

  Foto: BYonkruud / Shutterstock.com

  Het OK-complex van het UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis beschikt over in totaal meer dan dertig operatiekamers voor alle mogelijk ingrepen passend binnen het academisch profiel en van verschillende specialismen. Er werken enkele honderden medisch specialisten, operatieassistenten, anesthesisten en verpleegkundigen in hechte teams. Een tekort aan personeel leidt echter tot lange wachttijden voor patiënten en een hoge werkdruk. Soms moeten operaties worden uitgesteld of afgelast.

  Taskforce-OK

  Om de OK-capaciteit voluit te kunnen benutten, heeft het UMC de Taskforce-OK opgezet. Begin 2022 kwam deze bijeen met artsen, OK-medewerkers, managers, opleiders, recruiters en P&O. Men heeft een lijst opgesteld met 62 verbeterpunten, gericht op een efficiëntere inzet, een aantrekkelijker werkomgeving en - één van de belangrijkste pijlers - het slimmer en/of anders opleiden van OK-personeel. Tien van de 62 geformuleerde punten kregen prioriteit. TwynstraGudde werd gevraagd die tien punten uit te werken: maken en doen.

  Projectmatige aanpak

  Voordat men de inhoud in duikt, moet eerst scherp worden gemaakt wat het probleem en het beoogde doel precies is. In dat licht hebben onze adviseurs door een projectmatige aanpak ieder van de tien verbeterpunten verder uitgewerkt. Daarbij hebben ze het APDRA-model gebruikt: achtergrond, probleem, doel, resultaat en afbakening. Aan de hand van dit model zijn ze per verbeterpunt de mensen van het OK-complex kritisch gaan bevragen: is dit het echte probleem? Waarom is dit het beoogde resultaat? Leidt de voorgestelde actie tot dat resultaat? Hierbij laten ze de experts de experts maar ondersteunen hen door kritisch te zijn, zaken concreet te maken, samen te vatten en te documenteren en daarmee het plan een stap verder te brengen.

  Herformuleren

  Sommige verbeterpunten waren al heel concreet, zoals het vernieuwen van verouderde functieprofielen. Andere punten vergden eerst nog wat onderzoek, zoals de inventarisatie van mogelijkheden tot slimmer opleiden buiten de OK en het gebruik van simulaties en virtual reality binnen opleidingen. Weer andere punten zijn opnieuw geformuleerd. Zo was ‘het instellen van een coach voor medewerkers in opleiding’ geen oplossing voor een werkelijk ervaren probleem. Studenten hadden meer behoefte aan intervisiemomenten om ervaringen uit te wisselen.

  Concrete vervolgstappen

  Na de definitiefase en een go/no-go-besluit zijn er diverse alternatieven voor elk van de verbeterpunten uitgewerkt en aangevuld met adviezen. Om te zorgen dat de organisatie direct aan de slag kan met de adviezen zijn daarnaast per advies een aantal concrete vervolgstappen gegeven die nu al door de organisatie worden opgepakt. De implementatie van deze stappen zal resulteren in merkbare verbeteringen op de OK. Medewerkers werken straks in een aantrekkelijkere werkomgeving, kunnen effectiever hun werk doen en nieuwe medewerkers worden op een slimmere manier opgeleid.

  Onze toegevoegde waarde

  Adviseurs van TwynstraGudde zijn bekend met de zorgwereld. Daardoor kunnen we op het juiste niveau het gesprek voeren zowel met medisch specialisten als met studenten. We komen snel tot de kern en gaan op zoek naar de vraag áchter de vraag. Wij combineren een kritische houding met kennis van projectmatig matig werken en veranderkunde.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen