Rijkswaterstaat Aanbesteding renovatie Suurhoffbrug

De Suurhoffbrug in de A15 is cruciaal voor de Maasvlakte. Er is echter vermoeiingsschade vastgesteld waardoor de brug moet worden gerenoveerd.

Hiervoor wordt eerst een tijdelijke brug geplaatst. TwynstraGudde adviseert op het gebied van aanbesteding en contractmanagement. De A15 kan worden gezien als de navelstreng van de Maasvlakte. Met de Suurhoffbrug kruist deze weg het Hartelkanaal. Deze brug is dus een essentiële schakel voor het vele vrachtverkeer van en naar de Maasvlakte. De meer dan 40 jaar oude brug vertoont echter vermoeiingsschade, terwijl de verkeersdruk alleen maar toeneemt. Om de veiligheid en een goede doorstroming te garanderen, is renovatie noodzakelijk. Naast de huidige brug wordt daarvoor een tijdelijke verbinding aangelegd. Deze zal de oude brug ontlasten zodat een grote renovatie met een levensduurverlenging van 30 jaar mogelijk is.

Een zeer complex project

Het project is uitermate complex. Allereerst is het essentieel dat het (vracht)verkeer tijdens de werkzaamheden kan doorrijden. De economische belangen zijn groot. Daarnaast is het project technisch complex, omdat naast de verkeersbrug een spoorbrug ligt die deels rust op dezelfde fundering. In de derde plaats staat het project onder grote tijdsdruk.

Afwegingsmodel Contracteren

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft TwynstraGudde een strategie opgesteld om marktpartijen te vinden die dit project kunnen uitvoeren. Hiervoor hebben we het Afwegingsmodel Contracteren toegepast. We zijn begonnen met het bepalen van de projectdoelstellingen en het vaststellen van de scope. Daarna hebben we op basis van een risico-inventarisatie keuzes gemaakt voor marktbenadering. Dit hebben we in verschillende werksessies gedaan, samen met het betrokken ingenieursbureau en het projectteam.

Wat vragen we en hoe vragen we dat?

We hebben een strategie voorgesteld voor contractering (wat vragen we van de markt) en aanbesteding (hoe vragen we dat). De scope van het project, de risico’s en de vorm van het beoogde contract hebben we hierin uitgewerkt. Belangrijke criteria zijn de zeer hoge tijdsdruk, de tijdige beschikbaarheid, gegarandeerde doorstroming en veiligheid. We dagen marktpartijen bovendien uit om met een duurzame oplossing te komen, passend bij het tijdelijke karakter van de verbinding.

We hebben gekozen voor een Europese niet-openbare aanbesteding waarin we in een voorronde maximaal vijf partijen selecteren. Hen wordt gevraagd zich in te schrijven. Deze aanpak biedt marktpartijen de kans zich te onderscheiden in kwaliteit en expertise terwijl de selectieprocedure proportioneel is en snel kan worden doorlopen.

Het resultaat voor de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft ons advies overgenomen in het inkoopplan. De aanbesteding is in november 2018 van start gegaan. De realisatie moet in juni 2019 starten. In 2021 gaat de tijdelijke verbinding open.

De meerwaarde van TwynstraGudde

De adviseurs van TwynstraGudde kunnen als buitenstaander een relatief objectieve keuze maken uit voorliggende opties. We gebruiken daarbij onze ervaring met complexe infrastructurele projecten in combinatie met de kennis van contractering en aanbesteding. Hierdoor komen we in een kort tijdsbestek tot een goed en gedragen advies. Door onze manier van werken zijn navolgbare keuzes gemaakt en is het gehele projectteam hierbij betrokken.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.