Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Begeleiding Projectmatig Werken Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen

De huisartsenzorg is volop in ontwikkeling. Zo vindt er een steeds grotere verschuiving van behandelingen plaats vanuit de ziekenhuiszorg naar de eerste lijn, neemt de vraag naar ketenzorg rondom aandoeningen toe en kan er met digitale middelen steeds meer.

Cure Eerstelijnszorg Projectmanagement Programmamanagement

Projectmanagement Centrale Bloedafname Erasmus Medisch Centrum

Na twintig jaar voorbereiden en acht jaar bouwen heeft het Erasmus Medisch Centrum in mei 2018 het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen. Het nieuwe ziekenhuis is in veel opzichten anders.

Cure Eerstelijnszorg Projectmanagement

Substitutie naar de eerste lijn zelf meemaken: spelsimulatie Schellingland

Substitutie van zorg staat hoog op de politieke agenda. Het werkelijk realiseren van substitutie blijkt in de praktijk niet gemakkelijk: verschillende partijen spelen een rol, de inhoudelijke uitwerking is soms complex en er spelen diverse belangen.

Eerstelijnszorg Cure Care