Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Omgevingsmanagement bij optimalisatie van het Elektriciteitsnet in Rotterdam

Stedin heeft het elektriciteitsnet in delen van het centrum van Rotterdam in de afgelopen jaren geoptimaliseerd. Twynstra Gudde heeft ervoor gezorgd dat in nauwe samenwerking met de omgevingsmanager van Stedin binnen het technische project ook de belangen van de omgeving zijn opgenomen.

Energie Publiek-Private Samenwerking Strategisch omgevingsmanagement

Alliantie Nieuwe Energie Overijssel

In Overijssel wordt hard gewerkt aan het besparen van energie en het hernieuwbaar opwekken van energie. De provincie Overijssel heeft samen met partners een alliantie gevormd om de ambitie te bereiken dat in 2023 20% van het energieverbruik in Overijssel op een hernieuwbare manier wordt opgewekt.

Energie Samenwerken

Samenhang in roadmaps voor energietransitie

De Topsector Energie werkt aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem in Nederland. Op allerlei terreinen zijn daarvoor innovaties en systeemveranderingen nodig.

Energie

Energiebeleid Wetterskip Fryslân

Het klimaat verandert. Wetterskip Fryslân wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen naar de toekomst en heeft zich tot doel gesteld in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast wil zij graag een voorbeeldfunctie vervullen naar de omgeving.

Water Energie