Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Nieuwe aanpak MIRT-onderzoek A2 Deil – Vught

De A2 verbindt belangrijke (inter)nationale toplocaties. Het traject tussen Deil en Vught is daarin echter een berucht knelpunt. Twynstra Gudde heeft een MIRT-onderzoek gedaan met als resultaat een adaptief pakket van maatregelen voor nu en voor de langere termijn.

Mobiliteit en infrastructuur Gemeenten

100 challengesessies risicomanagement

ProRail investeert veel in projectmanagement. Risicomanagement is daar een integraal onderdeel van. Twynstra Gudde heeft zo’n honderd ‘challengesessies’ gefaciliteerd voor de interne projectteams. Dit heeft bijgedragen aan versterking van het risicomanagement binnen de teams en op concernniveau.

Mobiliteit en infrastructuur Risicomanagement

Aanpak Ring Zuid Groningen: sturen op risico’s

De zuidelijke ringweg, zo’n twaalf kilometer lang, loopt dwars door de stad Groningen. Ombouw is noodzakelijk voor leefbaarheid in de stad, betere bereikbaarheid en meer verkeersveiligheid.

Mobiliteit en infrastructuur Risicomanagement Projectbeheersing

Eerste stap naar zero emissie veerponten

Nederland kent meer dan 300 veerponten. Twynstra Gudde heeft in samenspraak met scheepsbouwers, leveranciers, exploitanten, overheden en brancheorganisaties de mogelijkheden van batterij-elektrische en brandstof-elektrische aandrijving in beeld gebracht.

Mobiliteit en infrastructuur Publiek-Private Samenwerking