Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Handreiking Beter Benutten in het MIRT

Het programma Beter Benutten is gericht op efficiënte benutting van bestaande infrastructuur. Het Ministerie van I&W vroeg ons een handreiking te maken om de leerpunten van dit programma te vervlechten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Mobiliteit en infrastructuur Samenwerken

Hefbomen voor circulair inkopen utiliteitsbouw en GWW

De transitie in de bouwsector naar de circulaire economie is er een van formaat, deze sector is namelijk verantwoordelijk voor circa 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland.

Huisvesting en vastgoed Mobiliteit en infrastructuur Water Ruimtelijke ontwikkeling

Uniforme afspraken over veiligheid op spooremplacementen

In Nederland zijn circa 26 spooremplacementen (rangeerterreinen) waar structureel met gevaarlijke stoffen wordt gerangeerd. De veiligheid is vanuit het verleden op al die terreinen verschillend geregeld. Dat was verwarrend en onduidelijk.

Mobiliteit en infrastructuur Samenwerken Assetmanagement Projectmanagement Strategievorming Strategisch omgevingsmanagement

Evaluatie Singelmijden

Met de app ‘Positive drive’ spoort de gemeente Breda automobilisten aan de Wilhelminasingel in het centrum te mijden. De app is sinds 2016 in gebruik. Breda heeft het project ook naar andere delen van de stad uitgebreid. Twynstra Gudde heeft de samenwerking tussen stakeholders geëvalueerd.

Mobiliteit en infrastructuur