Cases | Page 4 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Een gastvrij gebouw voor Eurojust

In Den Haag is de nieuwe huisvesting gerealiseerd van Eurojust; de Europese organisatie die het opneemt tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

Huisvesting en vastgoed Facility management

Vastgoedbeleid voor de gemeente Oisterwijk

De gemeenteraad van Oisterwijk heeft in juli 2017 een Kadernota Vastgoed vastgesteld. Hierin worden spelregels vastgelegd voor het doeltreffend en doelmatig beheer van het gemeentelijk vastgoed. Twynstra Gudde ondersteunde de gemeente hierbij en leverde een bijdrage aan de organisatie-inrichting.

Huisvesting en vastgoed

Vastgoedbeleid Universiteit van Amsterdam (UvA)

De UvA is een van de grote vastgoedeigenaren en –gebruikers in Amsterdam. Tot de portefeuille behoren tot de verbeelding sprekende gebouwen, zoals de Oudemanhuispoort, het Maagdenhuis en het Roeterseiland.

Huisvesting en vastgoed

Spelsimulatie als middel bij Heijmans om het samenwerken in de matrix te ervaren

Om in te spelen op de toenemende complexiteit van de uitvraag van klanten, stijgende risico’s en toenemende kennisinzet van medewerkers is Heijmans Utiliteit gaan werken in een matrixorganisatie. Heijmans vraagt Twynstra Gudde om hulp bij de transitie naar deze nieuwe organisatievorm.

Huisvesting en vastgoed Ruimtelijke ontwikkeling Verandermanagement Spelsimulaties