Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

De Omgevingswet en de veranderopgave voor het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland

Wat is de bestuurlijke veranderopgave voor het waterschap als gevolg van de komst van de Omgevingswet? Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland was op zoek naar de consequenties van de Omgevingswet voor het uitvoeren van haar kaderstellende en controlerende rol.

Water

Nieuwe Handreiking Kaderrichtlijn Water Doelen

De Kaderrichtlijn Water stelt eisen aan waterkwaliteit. Waterbeheerders moeten die vertalen in concrete doelen voor waterlichamen.

Water

Energiebeleid Wetterskip Fryslân

Het klimaat verandert. Wetterskip Fryslân wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen naar de toekomst en heeft zich tot doel gesteld in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast wil zij graag een voorbeeldfunctie vervullen naar de omgeving.

Water Energie

Vitale en kwetsbare functies snel waterrobuust maken

Met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie wil de overheid Nederland klimaatbestendig en waterrobuust maken. Er is daarbij speciale aandacht voor vitale en kwetsbare functies. Twynstra Gudde nam deel aan een kernteam dat de voortgang van dit programmaonderdeel waarborgt.

Water Rijksoverheid Provincies en regio's Gemeenten Veiligheid Ruimtelijke ontwikkeling Mobiliteit en infrastructuur Energie Evaluaties en onderzoek Projectmanagement Strategievorming Publiek-Private Samenwerking