Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Bestuurlijke aftrap voor nieuwe KRW-doelen in Flevoland

De Kaderrichtlijn Water stelt dat iedere waterbeheerder herziene waterkwaliteitsdoelen en maatregelen moet afspreken voor 2022-2027.

Water

Hefbomen voor circulair inkopen utiliteitsbouw en GWW

De transitie in de bouwsector naar de circulaire economie is er een van formaat, deze sector is namelijk verantwoordelijk voor circa 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland.

Huisvesting en vastgoed Mobiliteit en infrastructuur Water Ruimtelijke ontwikkeling

Meer bestuurlijke grip op samenwerken: Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Delfland heeft de hoogste waterschapslasten per inwoner, vooral door de hoge zuiverings- en transportkosten. Een doelmatige samenwerking in de afvalwaterketen - hoogheemraadschap, gemeenten en waterbedrijven – is dan ook van groot belang.

Water

De Omgevingswet: de bestuurlijke veranderopgave voor Waterschap Rivierenland

De nieuwe Omgevingswet die in 2021 zijn intrede doet, bundelt en vereenvoudigt een grote hoeveelheid wetten en regelingen in het ruimtelijk domein. Van de waterschappen vraagt de wet om op regionale schaal het waterbelang te borgen en water een plaats te geven in de fysieke leefomgeving.

Water