Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Vitale en kwetsbare functies snel waterrobuust maken

Met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie wil de overheid Nederland klimaatbestendig en waterrobuust maken. Er is daarbij speciale aandacht voor vitale en kwetsbare functies. Twynstra Gudde nam deel aan een kernteam dat de voortgang van dit programmaonderdeel waarborgt.

Water Rijksoverheid Provincies en regio's Gemeenten Veiligheid Ruimtelijke ontwikkeling Mobiliteit en infrastructuur Energie Evaluaties en onderzoek Projectmanagement Strategievorming Publiek-Private Samenwerking

Evaluatie Omgevingsdiensten Zuid-Holland

De oprichting van vijf Omgevingsdiensten in Zuid-Holland is een belangrijke verandering in de uitvoering van het milieubeleid.

Provincies en regio's Veiligheid Evaluaties en onderzoek

Met spelsimulaties de Marechaussee helpen veranderen

De organisatie van de Koninklijke Marechaussee verandert: van gebiedsgebonden werken naar informatiegestuurd optreden (IGO). Met simulaties heeft Twynstra Gudde ondersteuning gegeven aan besluitvorming over, het testen van en het oefenen met het nieuwe sturingsconcept.

Veiligheid Spelsimulaties

Audit herontwikkeling huisvesting Politie Rotterdam

Het politiecomplex aan de Veilingweg in Rotterdam is herontwikkeld voor vestiging van de executieve ondersteuning, training- en sportvoorzieningen en kantoorfuncties. Twynstra Gudde heeft als onafhankelijke partij een audit uitgevoerd rond de beheersing van dit complexe project.

Huisvesting en vastgoed Veiligheid Projectmanagement Risicomanagement Evaluaties en onderzoek