Cases | Page 3 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Beter ondersteuningsaanbod dankzij verdiepend cliëntervaringsonderzoek Wmo

Hoe goed is uw inzicht in de leefwereld van inwoners die vanuit de Wmo hulp krijgen? Adviestalent en Twynstra Gudde helpen u de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp optimaal te combineren met verdiepend onderzoek via focusgroepen.

Gemeenten

Ondersteuning implementatie Omgevingswet in Zutphen

De gemeente Zutphen bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Meer dan een wetswijziging is de invoering van de Omgevingswet een stelselherziening, die het proces van beleid en uitvoering voor de fysieke leefomgeving ingrijpend verandert.

Gemeenten

Vitale en kwetsbare functies snel waterrobuust maken

Met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie wil de overheid Nederland klimaatbestendig en waterrobuust maken. Er is daarbij speciale aandacht voor vitale en kwetsbare functies. Twynstra Gudde nam deel aan een kernteam dat de voortgang van dit programmaonderdeel waarborgt.

Water Rijksoverheid Provincies en regio's Gemeenten Veiligheid Ruimtelijke ontwikkeling Mobiliteit en infrastructuur Energie Evaluaties en onderzoek Projectmanagement Strategievorming Publiek-Private Samenwerking

Evaluatie organisatieontwikkeling Gemeente Zaanstad

Om klaar te zijn voor de toekomst, heeft de gemeente Zaanstad een organisatieontwikkeling in gang gezet. Twynstra Gudde begeleidt de gemeente bij het evalueren van het veranderproces en helpt bij het vormgeven van het interne leerproces.

Gemeenten Evaluaties en onderzoek Organisatieontwikkeling