Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Validatie omvangrijk huisvestingsprogramma voor Fontys

Fontys Hogeschool heeft in 2015 een huisvestingsprogramma vastgesteld waarmee toekomstbestendige huisvesting gerealiseerd gaat worden voor haar opleidingen.

Onderwijs Huisvesting en vastgoed Evaluaties en onderzoek

Beleidsdoorlichting Groen onderwijs

Met het vakdepartementaal beleid streeft het Ministerie van Economische Zaken naar Groen onderwijs van hoge kwaliteit. In een beleidsdoorlichting geeft Twynstra Gudde helder inzicht in de legitimiteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid, evenals in de lessen.

Onderwijs Rijksoverheid Evaluaties en onderzoek

Advies voor digitaal procederen bij het CBHO

Vanaf 2017 moet digitaal procederen mogelijk zijn. Ook bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). De vraag is hoe dat kosteneffectief kan worden gerealiseerd. Twynstra Gudde heeft samen met de Universiteit van Amsterdam een advies gemaakt.

Onderwijs Veiligheid ICT

Herontwerp deeltijdopleidingen bij de Haagse Hogeschool

Voor twee deeltijdopleidingen van de Haagse Hogeschool heeft Twynstra Gudde handreikingen gedaan om te komen tot een nieuwe inrichting. Flexibeler, beter passend bij de wensen van studenten en werkveld en haalbaar binnen de organisatie van de Hogeschool.

Onderwijs