Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Gezamenlijk beheer Stadsbaantunnel Utrecht

De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn is eigendom van de gemeente Utrecht. De tunnel ligt tegen de A2-tunnel aan, terwijl die eigendom is van Rijkswaterstaat. Twynstra Gudde heeft een voorstel gedaan voor samenwerking bij toekomstbestendig beheer en onderhoud.

Assetmanagement Samenwerken

Rekenkameronderzoek beleid en praktijk verbonden partijen

De Randstadprovincies nemen voor het aanpakken van allerlei maatschappelijke vraagstukken bestuurlijk en financieel deel in verbonden partijen, zoals Omgevingsdiensten.

Provincies en regio's Evaluaties en onderzoek Samenwerken

Evaluatie ontwikkeling slim verkeersmanagement

Hoe zorg je ervoor dat 180.000 bezoekers van de Toppers in Concert in de Amsterdam ArenA in een druk pinksterweekend snel en gemakkelijk bij hun concert zijn? Dat was de uitdaging voor Praktijkproef Amsterdam Zuidoost.

Mobiliteit en infrastructuur Provincies en regio's Rijksoverheid Evaluaties en onderzoek Samenwerken Publiek-Private Samenwerking

Procesevaluatie toetsing primaire waterkeringen

Samen leren van de derde toets van de primaire waterkeringen. Dat is wat betrokken overheden voor ogen hadden. Met een procesevaluatie draagt Twynstra Gudde bij aan een verbeterd toetsproces.

Rijksoverheid Evaluaties en onderzoek Samenwerken