Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Spelsimulatie als middel bij Heijmans om het samenwerken in de matrix te ervaren

Om in te spelen op de toenemende complexiteit van de uitvraag van klanten, stijgende risico’s en toenemende kennisinzet van medewerkers is Heijmans Utiliteit gaan werken in een matrixorganisatie. Heijmans vraagt Twynstra Gudde om hulp bij de transitie naar deze nieuwe organisatievorm.

Huisvesting en vastgoed Ruimtelijke ontwikkeling Verandermanagement Spelsimulaties

Servicedesign maakt dienstverlening intuïtief

Veel dienstverlening van de overheid is ontworpen vanuit systemen en niet vanuit de klant. Dat leidt vaak tot onnodige handelingen. De gemeente Rotterdam wil dat verbeteren en ziet daarbij in servicedesign een beloftevolle benadering.

Rijksoverheid Gemeenten Provincies en regio's Verandermanagement Samenwerken Leiderschapsontwikkeling

Tussenevaluatie organisatieverandering woningcorporatie Mozaïek Wonen

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart met circa 9.000 woningen. In 2013 is de organisatie op een aantal punten anders ingericht. Op verzoek van Mozaïek Wonen heeft Twynstra Gudde de aanpassing tussentijds geëvalueerd.

Woningcorporaties Organisatieontwikkeling Evaluaties en onderzoek Verandermanagement Bestuursadvies

Evaluatie reorganisatie bij woningcorporatie Woonbron

De woningcorporatie Woonbron in Rotterdam en omgeving is de afgelopen jaren ingrijpend gereorganiseerd. Het hoofddoel van de reorganisatie was een toekomstbestendige organisatie te worden. Aan Twynstra Gudde is gevraagd een evaluatie van deze reorganisatie uit te voeren.

Woningcorporaties Evaluaties en onderzoek Organisatieontwikkeling Verandermanagement Bestuursadvies