Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Ontwikkelprogramma voor managers Projectbeheersing HWBP

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is de grootste dijkversterkingsoperatie ooit bestaande uit bijna 300 projecten. Het doel is Nederland tegen overstromingen te beschermen. Twynstra Gudde heeft een programma opgezet en begeleid om de rol van manager Projectbeheersing te professionaliseren.

Water Risicomanagement Projectbeheersing

Aanpak Ring Zuid Groningen: sturen op risico’s

De zuidelijke ringweg, zo’n twaalf kilometer lang, loopt dwars door de stad Groningen. Ombouw is noodzakelijk voor leefbaarheid in de stad, betere bereikbaarheid en meer verkeersveiligheid.

Mobiliteit en infrastructuur Risicomanagement Projectbeheersing

Peilstok Projectbeheersing voor Ingenieursbureau Amsterdam

Het Ingenieursbureau Amsterdam geeft uitvoering aan tientallen projecten in de stad. Twynstra Gudde heeft met een ‘Peilstok’ de kwaliteit van de projectbeheersing gemeten en aanbevelingen voor verbetering gedaan.

Projectbeheersing

Projectbeheersing Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Met het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta zal de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle groter worden. Het is een complex project met verschillende onderdelen in een groot gebied. Twynstra Gudde was namens Rijkswaterstaat manager projectbeheersing.

Projectbeheersing