Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Vormgeven van een integrale onderhoudsorganisatie

Mitros is een woningcorporatie met ruim 28.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein. Mitros heeft hoge ambities op het gebied van huurderstevredenheid en (gebouw)kwaliteit. Een van de projecten die bijdraagt aan het realiseren van de ambitie is het project Integraal Onderhoud.

Huisvesting en vastgoed Woningcorporaties Assetmanagement Organisatieontwikkeling

Assetmanagement Piet Heintunnel: van doelen naar strategie naar aanpak

In de hoofdstad Amsterdam wordt een van de belangrijkste tunnels, de Piet Heintunnel, voor de bereikbaarheid van de stad gerenoveerd.

Mobiliteit en infrastructuur Assetmanagement

Gezamenlijk beheer Stadsbaantunnel Utrecht

De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn is eigendom van de gemeente Utrecht. De tunnel ligt tegen de A2-tunnel aan, terwijl die eigendom is van Rijkswaterstaat. Twynstra Gudde heeft een voorstel gedaan voor samenwerking bij toekomstbestendig beheer en onderhoud.

Assetmanagement Samenwerken

Assetmanagement bij Wetterskip Fryslân

Het Wetterskip Fryslân wil haar assets beter benutten bij het realiseren van beleidsdoelstellingen. De vraag is echter hoe dat zou kunnen. Met een simulatie heeft de samenwerking van Twynstra Gudde en DON Bureau geholpen om een goede basis voor de aanpak van assetmanagement te leggen.

Water Assetmanagement