Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Stadsschouwburg Middelburg klaar voor morgen

De gerenoveerde Stadsschouwburg Middelburg heeft in oktober 2018 haar deuren voor het publiek geopend. Na een lange geschiedenis rond de bouw van een nieuw theater, wordt hiermee een beladen dossier succesvol gesloten.

Gemeenten Provincies en regio's Huisvesting en vastgoed Strategievorming Projectmanagement Programmamanagement Risicomanagement Aanbesteden en contracteren

Ontwikkelprogramma voor managers Projectbeheersing HWBP

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is de grootste dijkversterkingsoperatie ooit bestaande uit bijna 300 projecten. Het doel is Nederland tegen overstromingen te beschermen. Twynstra Gudde heeft een programma opgezet en begeleid om de rol van manager Projectbeheersing te professionaliseren.

Water Risicomanagement Projectbeheersing

100 challengesessies risicomanagement

ProRail investeert veel in projectmanagement. Risicomanagement is daar een integraal onderdeel van. Twynstra Gudde heeft zo’n honderd ‘challengesessies’ gefaciliteerd voor de interne projectteams. Dit heeft bijgedragen aan versterking van het risicomanagement binnen de teams en op concernniveau.

Mobiliteit en infrastructuur Risicomanagement

Aanpak Ring Zuid Groningen: sturen op risico’s

De zuidelijke ringweg, zo’n twaalf kilometer lang, loopt dwars door de stad Groningen. Ombouw is noodzakelijk voor leefbaarheid in de stad, betere bereikbaarheid en meer verkeersveiligheid.

Mobiliteit en infrastructuur Risicomanagement Projectbeheersing