Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Evaluatie programma winterweer NS en ProRail

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu evalueert Twynstra Gudde of NS en ProRail zich de winteraanpak voldoende eigen hebben gemaakt en kan worden overgegaan van de directe programma-sturing naar reguliere concessiesturing.

Mobiliteit en infrastructuur Evaluaties en onderzoek Programmamanagement

Evaluatie Programma AssetManagement

Wat kan Rijkswaterstaat leren van het Programma AssetManagement (PAM)? En wat is er nodig voor een succesvol vervolg? In een evaluatie maakt Twynstra Gudde de lessen en aanbevelingen voor het vervolg inzichtelijk.

Mobiliteit en infrastructuur Evaluaties en onderzoek Programmamanagement

Evaluatie Meerjarenprogramma Ontsnippering

Het doel van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) is het opheffen van ecologische knelpunten die zijn ontstaan door de aanleg van infrastructuur. Twynstra Gudde helpt door middel van een tussentijdse evaluatie de uitvoering van het Meerjarenprogramma Ontsnippering te versnellen.

Mobiliteit en infrastructuur Provincies en regio's Rijksoverheid Evaluaties en onderzoek Programmamanagement

Programmamanagement bij het COA

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft in 2014 voor meerdere jaren een aantal speerpunten benoemd om de organisatie verder in ontwikkeling te brengen en te veranderen. Twynstra Gudde heeft ondersteund bij het vertalen van deze speerpunten naar doelgerichte programma’s.

Rijksoverheid Programmamanagement