Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Evaluatie programma winterweer NS en ProRail

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu evalueert Twynstra Gudde of NS en ProRail zich de winteraanpak voldoende eigen hebben gemaakt en kan worden overgegaan van de directe programma-sturing naar reguliere concessiesturing.

Mobiliteit en infrastructuur Evaluaties en onderzoek Programmamanagement

Evaluatie Programma AssetManagement

Wat kan Rijkswaterstaat leren van het Programma AssetManagement (PAM)? En wat is er nodig voor een succesvol vervolg? In een evaluatie maakt Twynstra Gudde de lessen en aanbevelingen voor het vervolg inzichtelijk.

Mobiliteit en infrastructuur Evaluaties en onderzoek Programmamanagement

Evaluatie Meerjarenprogramma Ontsnippering

Het doel van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) is het opheffen van ecologische knelpunten die zijn ontstaan door de aanleg van infrastructuur. Twynstra Gudde helpt door middel van een tussentijdse evaluatie de uitvoering van het Meerjarenprogramma Ontsnippering te versnellen.

Mobiliteit en infrastructuur Provincies en regio's Rijksoverheid Evaluaties en onderzoek Programmamanagement

Ambitie programmatisch werken bij Dierenbescherming verder brengen

Als onderdeel van de organisatieontwikkeling heeft de Dierenbescherming Nederland de ambitie om programmatisch te gaan werken. De Dierenbescherming ziet programmamanagement als middel om doelgerichter aan haar ambities te werken.

Programmamanagement