Voorlopig geen Stadsforum Zoetermeer | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Voorlopig geen Stadsforum Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer

Voorlopig geen Stadsforum Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer maakte plannen voor het Stadsforum: een verzamelgebouw voor culturele instellingen waarmee een impuls aan het stadshart moest worden gegeven. In 2013 vroeg de gemeenteraad om voor de toekomstige exploitatie een second opinion uit te voeren.

De opdracht

In Zoetermeer leeft al lange tijd de wens om een culturele impuls te geven aan het stadshart. Uiteindelijk heeft dit een plan opgeleverd voor het Stadsforum met nieuwe huisvesting van het stadsmuseum en de bibliotheek. In 2013 was hiervoor een Voorlopig Ontwerp gereed. Daarmee stond de gemeenteraad voor de beslissing om budget beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling. Om de haalbaarheid van het voorstel te beoordelen, is Twynstra Gudde gevraagd om voor de toekomstige exploitatie van het forum een second opinion uit te voeren.

De uitvoering

In een tijdsbestek van enkele weken heeft Twynstra Gudde een onafhankelijk oordeel gevormd over de beschikbare exploitatiegegevens. Hiervoor zijn inschattingen over de bedrijfsvoering van het museum en bibliotheek gemaakt, aangevuld met de gebouw- en subsidiegegevens van de gemeente. De beschikbare informatie is getoetst op volledigheid, betrouwbaarheid en aannemelijkheid. In onze second opinion hebben we een scherp onderscheid gemaakt in hoofd- en bijzaken: welke informatie is nu echt nodig om een besluit te nemen? Het is onze ervaring dat in deze fase van planvorming de kwaliteit van informatie sterk kan variëren. Nu hoeven niet alle inschattingen even goed te worden onderbouwd, maar dat vraagt wel het besef dat risico’s aanwezig zijn en dat bepaalde onzekerheden moeten worden aanvaard.

Het resultaat

De second opinion over de exploitatie is opgeleverd aan de gemeente Zoetermeer en aan betrokkenen toegelicht. Mede op grond van ons onderzoek heeft de gemeenteraad in juni 2013 besloten voorlopig af te zien van de verdere ontwikkeling van het Stadsforum.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Wicher Schönau

Partner

Neem contact op