Update van het protocol verdachte objecten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Update van het protocol verdachte objecten

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Update van het protocol verdachte objecten

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Twynstra Gudde gevraagd het protocol verdachte objecten te updaten.

De opdracht

Het protocol verdachte objecten (PVO) is in 2006 ontworpen met als doel een eenduidige en adequate respons van (hulpverlenings)diensten op verdachte omstandigheden te bewerkstelligen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een verdachte rugzak in de trein, een poederbrief voor de burgemeester of een bommelding op Schiphol. In al deze situaties is het van belang voor (hulpverlenings)diensten om te onderkennen waarmee zij te maken hebben en hoe daar mee om te gaan. Dat geldt nog eens extra in omstandigheden waar sprake is van (een combinatie van explosieven met) zogenaamde CBRN-agentia (chemische, biologische, radiologische of nucleaire middelen). Het PVO diende geëvalueerd en geüpdate te worden aan de ontwikkelingen in de samenwerking tussen de betrokken organisaties en de organisatie van veiligheidsvraagstukken in Nederland in het algemeen.

De toegepaste methodiek

Twynstra Gudde heeft de revitalisering van het PVO gefaciliteerd en heeft de penvoering verricht voor de doorontwikkelde versie van het PVO. Dit hebben wij op interactieve, multidisciplinaire, wijze samen met het veld opgepakt. In verschillende sessies samen met betrokken organisaties Brandweer Nederland, Defensie (CBRN Responseenheid en EODD), GGD GHOR Nederland, IFV, Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, NFI en RIVM zijn wij op iteratieve wijze gekomen tot een doorontwikkelde versie van het PVO, die door al deze organisaties werkbaar wordt geacht. Daarbij is aan de hand van de uitkomsten een ‘table top’-oefening gehouden met deelnemers uit diverse regio’s in het land om het gerevitaliseerde PVO te toetsen.

Het resultaat

In juni 2015 heeft besluitvorming plaatsgevonden op landelijk niveau, waarna het gerevitaliseerde PVO bij alle voornoemde organisaties zal worden geïmplementeerd (door middel van opleiding en oefeningen om de organisaties te prepareren op situaties in de praktijk).

“Het vernieuwde PVO heeft grote meerwaarde, juist omdat het dagelijks wordt gebruikt door operationele teams bij incidenten met verdachte objecten.”

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde kent de brede wereld van de bij het PVO betrokken organisaties en is bekend met hun actuele opgaven. Wij zijn in staat om de verschillende belangen die spelen af te wegen en in perspectief te plaatsen. Een samenwerkingstraject tussen zoveel organisaties is een kwestie van geven en nemen. Wij kunnen het hele traject begeleiden met oog voor zowel proces als inhoud.

Markten & Sectoren

Veiligheid

Ronald Odenkirchen

Manager en adviseur

Neem contact op