Toekomstgerichte huisvesting MEE Gelderse Poort leidt tot effectiever werken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Toekomstgerichte huisvesting MEE Gelderse Poort leidt tot effectiever werken

MEE Gelderse Poort

Toekomstgerichte huisvesting MEE Gelderse Poort leidt tot effectiever werken

MEE Gelderse Poort (MEE) is de expert en vernieuwer van onafhankelijke individuele dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen voor mensen met een beperking. MEE wilde gezien de slechter wordende economische omstandigheden haar organisatie toekomstbestendig maken. Het Nieuwe Werken moest hieraan een bijdrage leveren.

Optimalisatie en efficiëntie waren de kernbegrippen bij Het Nieuwe Werken van MEE Gelderse Poort. De optimalisatie werd door Twynstra Gudde behaald door een reductie van 50% van het vierkantenmeter gebruik in het nieuwe hoofdkantoor van MEE GP te realiseren. De basis hiervoor was een door Twynstra Gudde ontwikkelde activiteit en een flexibel gerichte werkomgeving.

"Twynstra Gudde heeft door haar aanpak de vaste werkpatronen helpen doorbreken. Dit proces is zorgvuldig en professioneel uitgevoerd met oog voor de collectieve en individuele knelpunten. De rol van de managers in dit proces werd versterkt met name in het bewustwordingsproces. Deze bewustwording blijft van het essentieel basisbelang voor de omslag in de werkwijze en verandering van de bedrijfscultuur, gericht op een efficiente en productieve toekomst met ruimte voor innovatie en flexibiliteit!"

Mevrouw Dini Burgers, manager bedrijfsvoering MEE Gelderse Poort

De efficiëntieslag kon worden gemaakt door taak- en outputgericht te gaan werken en de zelfredzaamheid onder de medewerkers te vergroten. Dit vergde een cultuurverandering in de organisatie. Traditioneel denken moest plaatsmaken voor toekomstgericht handelen. Kennisdeling en transparante communicatie waren belangrijke aandachtspunten hierbij. De aanzet van de cultuurverandering onder begeleiding van Twynstra Gudde vond plaats in een dialoogsessie en interactieve workshops met de medewerkers. Thema’s hierbij waren resultaatgericht werken, feedback geven, vertrouwen, gewenste houding & gedrag en samenwerken.

Een efficiënte en effectieve organisatie

MEE Gelderse Poort heeft gewerkt aan een succesvolle efficiënte en effectievere organisatie, niet alleen door de huisvesting activiteitgericht in te richten en door een optimale ICT-ondersteuning, maar vooral door haar medewerkers toekomstgericht te laten handelen, denken en werken. Twynstra Gudde heeft MEE Gelderse Poort begeleid naar een efficiënte nieuwe huisvesting en een visie ontwikkeld voor Het Nieuwe Werken.’

Expertises

Het Nieuwe Werken