Substitutie naar de eerste lijn zelf meemaken: spelsimulatie Schellingland | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Substitutie naar de eerste lijn zelf meemaken: spelsimulatie Schellingland

Substitutie naar de eerste lijn zelf meemaken: spelsimulatie Schellingland

Substitutie van zorg staat hoog op de politieke agenda. Het werkelijk realiseren van substitutie blijkt in de praktijk niet gemakkelijk: verschillende partijen spelen een rol, de inhoudelijke uitwerking is soms complex en er spelen diverse belangen. Om de dynamiek van een samenwerkingstraject rondom substitutie te ervaren hebben wij een spelsimulatie ontwikkeld voor zorginstellingen, zorgverzekeraars en eerste lijn aanbieders.

Het spel helpt inzicht te krijgen in de dynamiek van het onderhandelingen in het snel veranderende zorgklimaat. Een effectief spel dat de partijen inzicht biedt en de nodige tools geeft voor de steeds complexer wordende praktijk.

Een veranderend spel vraagt om betere onderhandelingen

De gezondheidszorg is in beweging. Thema’s als decentralisatie, klantgerichtheid en transparantie en zijn belangrijker dan ooit. Zorginstellingen beraden zich om hun positie en maken keuzes in hun portfolio: soms gedwongen door de verzekeraars, ook vaak om hun eigen profiel en positie op speerpunten te versterken en andere zorg af te bouwen of over te dragen aan andere aanbieders. Het samen organiseren van ziekenhuiszorg met de eerste lijn of het (deels) overdragen van deze zorg naar de eerste lijn vraagt een goed samenspel van verzekeraars, ziekenhuizen en eerste lijn aanbieders. Wij hoorden van verschillende spelers dat er behoefte was aan een simulatie om dit ‘spel’ beter in de vingers te krijgen.

Een spelsimulatie is ‘serious learning’

Wij ontwikkelden daarom de spelsimulatie ‘Schellingland’ dat inzichten biedt in de veranderende verhoudingen tussen de verschillende partijen rondom het thema ‘substitutie en samenwerking tussen ziekenhuis en eerste lijn’. De uitdaging van het spel zit vooral in het vinden van oplossingen voor de toenemende zorgvraag en kosten. Het speelt zich af binnen de fictieve gemeente ‘Schellingland’ waar de partijen met elkaar tot een oplossing moeten komen aangaande de toenemende vraag en tegelijkertijd een gelijkblijvend budget.

Door posities van de verschillende partijen in te nemen ontstaat een nieuwe dynamiek bij de onderhandelingen. Zodoende creëren we begrip voor alle posities in de markt. Toch is het vooral belangrijk dat partijen een goede balans weten te vinden tussen eigen belang en de gezamenlijke doelen.

Onze adviseurs hebben deze simulatie al vaak succesvol ingezet. Opvallend is hoe snel iedere partij hun weg weet te vinden, en dat de echtheid van het spel vaak werkbare oplossingen weet te creëren voor de praktijk. Onze ervaring en expertise met het in de kern vatten van complexe zaken door middel van een leerzame spelsimulatie is groot.

Heeft u interesse in deze simulatie of wilt u een keer met ons praten over dit thema? Neem dan contact op met Janneke Steijns, Martijn Jansen of Matthijs Girisch.

Markten & Sectoren

Eerstelijnszorg, Cure, Care

Huub Raemakers

Partner strategie en innovatie

Neem contact op