Second opinion Spuiforum Den Haag | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Second opinion Spuiforum Den Haag

Spuiforum

Second opinion Spuiforum Den Haag

In november 2012 heeft de Haagse gemeenteraad voortgang verleend aan de verdere ontwikkeling van het Spuiforum. Dit gebouw biedt huisvesting aan het Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest, Koninklijk conservatorium en het Dans- en Muziekcentrum. Ten behoeve van de besluitvorming in de raad over de definitieve investeringsbeslissing heeft Twynstra Gudde een second opinion uitgevoerd op de kostenraming van het plan.

Het doel van onze opdracht was het geven van een onafhankelijk oordeel op de investeringsraming die door het projectteam is opgesteld. Dit oordeel hebben wij gevormd door een toetsing van de raming op de volgende aspecten:

  • volledigheid
  • aannemelijkheid van de gehanteerde uitgangspunten
  • betrouwbaarheid van de gehanteerde kengetallen/cijfers.

Een realistisch oordeel

Tijdens de second opinion heeft de planvorming de status van Voorlopig Ontwerp. Hierna zullen nog de fasen Definitief Ontwerp - en afhankelijk van de aanbestedingstrategie - Technisch Ontwerp en een Uitvoeringsgereed Ontwerp volgen. Dat wil zeggen dat nog niet alles [alle onderdelen/ details) vastliggen of vast zou moeten liggen. Het is dan ook gebruikelijk dat veel beslissingen in de ontwikkeling nog genomen moeten worden.
In die uitwerking kunnen zaken positiever en negatiever uitvallen. Dat is een kenmerk van een normaal ontwikkelingsproces. In de second opinion maken wij enerzijds de lezer duidelijk wat de feitelijke stand van zaken van het project is, anderzijds houden wij juist rekening met het principe dat het plan nog een uitwerking zal krijgen. Zodoende ontstaat een realistisch oordeel; ook over die planonderdelen die nog onzeker zijn.

Een gestructureerde rapportage

Per onderdeel van het plan rapporteren wij onze bevindingen, op de aspecten volledigheid, aannemelijkheid en betrouwbaarheid van de kostenraming. Deelconclusies worden gegeven en de kans van kostenoverschrijding wordt door middel van een gevoeligheidsanalyse bepaald. Onze conclusies en aanbevelingen zijn erop gericht om zowel het project, de opdrachtgever en de gemeenteraad te ondersteunen bij hun besluitvorming.

In september 2013 hebben wij in de gemeenteraad een toelichting gegeven op onze second opinion en is over de investering besloten.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Iljan van Hardevelt

Partner

Neem contact op