Second opinion herhuisvesting | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Second opinion herhuisvesting

Gemeente Bergen

Second opinion herhuisvesting

De gemeente Bergen maakte plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Om zeker te zijn dat alle informatie is meegenomen, heeft de gemeenteraad in 2013 aan Twynstra Gudde gevraagd een second opinion uit te voeren.De gemeente Bergen maakte plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Om zeker te zijn dat alle informatie is meegenomen, heeft de gemeenteraad in 2013 aan Twynstra Gudde gevraagd een second opinion uit te voeren.

De opdracht

In 2001 zijn de gemeenten Bergen, Schoorl en Egmond gefuseerd tot één gemeente Bergen. De gemeentelijke organisatie heeft haar intrek genomen in een bestaand gebouw. Dit gebouw vertoont echter nogal wat mankementen. In 2013 lagen er plannen voor een nieuw gemeentehuis op de locatie van het oude gemeentehuis van Bergen. Via een vakcommissie is de gemeenteraad nauw bij de besluitvorming betrokken. Om er zeker van te zijn dat alle informatie en risico’s in beeld zijn gebracht, besloot de commissie een second opinion te laten uitvoeren. Vragen waren of het plan soberder zou kunnen worden uitgevoerd, of de gekozen oplossing toekomstvast was en of met de nieuwe huisvesting een plezierige en gezonde werkomgeving voor de ambtenaren zou zijn gewaarborgd.

De uitvoering

Twynstra Gudde heeft in een periode van vijf weken de bestaande plannen tegen het licht gehouden. We hebben het plan in ruimtelijk-functioneel, kwalitatief en in financieel opzicht beoordeeld. Dit leidde tot een aanpassing van het bestaande plan: minder bvo, een genormeerd minimaal kwaliteitsniveau en een aanzienlijke verlaging van de investeringskosten. De aanpassing van het plan gaf vervolgens input aan een variantenvergelijking. Daarbij zijn nieuwbouw en renovatie onderzocht. Op verzoek van de gemeenteraad zijn daarbij twee nieuwe ‘low budget’-varianten ontwikkeld met als doel zowel de investeringskosten als de jaarlijkse exploitatielasten te beperken. Ook dit leverde aanvullende besparingen op.

Presentatie

Inhoudelijk is een investeringsbeslissing als dit bijzonder complex. Bovendien vraagt het een afweging tussen kosten en kwalitatieve aspecten zoals duurzaamheid, niveau van dienstverlening en de mate waarin ambtenaren naar behoren gehuisvest zijn. De adviseurs van Twynstra Gudde hebben de uitkomsten van het onderzoek daarom uitgebreid toegelicht aan de vakcommissie. Om de raad extra te ondersteunen, hebben we vijf ‘brillen’ toegevoegd, zoals ‘de zuinige overheid’ en ‘de uitmuntende dienstverlener’. Elke variant kon daarmee vanuit verschillende invalshoeken worden beoordeeld.

Het resultaat

Het onderzoek was voor de gemeenteraad aanleiding om de planvorming in haar geheel te heroverwegen. In oktober 2013 is besloten alleen de urgente knelpunten in de bestaande huisvesting op te lossen en voorlopig niet te verhuizen.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Wicher Schönau

Partner

Neem contact op