Schoolbestuur werkt aan toekomstbestendig informatiebeleid | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Schoolbestuur werkt aan toekomstbestendig informatiebeleid

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o.

Schoolbestuur werkt aan toekomstbestendig informatiebeleid

De bestuursraad van SKVOB e.o. streeft naar synergievoordelen door ook op ICT-gebied de krachten te bundelen. Onze aanpak heeft geleid tot een gezamenlijk en toekomstbestendig informatiebeleidsplan en een concreet actieprogramma.

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda (SKVOB) is een schoolbestuur waarvan 6 instellingen voor voortgezet onderwijs deel uitmaken. Op bestuurlijk niveau heeft SKVOB een servicebureau waar de financiële administratie en de personeelsadministratie centraal zijn georganiseerd. Het nieuwe bestuur heeft ons gevraagd een Informatie Beleidsplan (IBP) op te stellen op het niveau van SKVOB.

Werken aan beleid vanuit ambitie

Rekening houdend met diversiteit tussen de scholen en de gezamenlijke ambitie is gewerkt aan een beleidsplan dat gericht is op:

  • het op orde brengen van de bedrijfsvoering, waarbij het financiële pakket en het HRM-pakket worden vervangen
  • het verkennen van gezamenlijke mogelijkheden van ICT en onderwijs 
  • het in kaart brengen van mogelijkheden voor kostenbesparing en kwaliteitsverbetering van de ICT-infrastructuur

Participatieve aanpak gekozen

Voor SKVOB wordt voor het eerst een IBP opgesteld. Daarom hebben we gekozen voor een participatieve aanpak. De kracht van onze aanpak was om samen met de scholen, het servicebureau en het bestuur een IBP op te stellen dat gezien wordt als een gezamenlijk product. Het resultaat is een rapportage waarin het IBP is beschreven. Daarnaast is een planning gemaakt voor de te verrichten werkzaamheden uit het informatiebeleidsplan.

Wilt u ook een helder en concreet beleidsplan voor uw onderwijsinstelling? Dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

 

Markten & Sectoren

Onderwijs

Marc van Leeuwen

Managing partner

Neem contact op